1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

02.04.2019 г. - ИНП: 00012-ООП-19-2 - „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по две обособени позиции, както следва:

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 02.04.2019 г.
Дата на публикуване: 02.04.2019 г.

Идентификационен номер на преписка: 00012-ООП-19-2

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: “Основен ремонт на тротоарни настилки по площад „3-ти Март” – изток от ул. „Димитър Благоев“ до ул. „България“”

Обособена позиция № 2: “Основен ремонт на тротоарни настилки на северен тротоар на ул. „Ген. Баранов” в участъка от бул. „Михаил Маджаров“ до 100м в източна посока““


ОБЯВА
(публикуван на: 02.04.2019 г. 17:52 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 02.04.2019 г. 17:52 ч.)


ИНФОРМАЦИЯ за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
(публикуван на: 15.04.2019 г. 11:14 ч.)


ПРОТОКОЛ 1
(публикуван на: 14.05.2019 г. 16:20 ч.)


ДОГОВОРИ по ОП1 и ОП2
(публикуван на: 05.06.2019 г. 17:23 ч.)

======================================================================================================


placeholder