Телефонен указател

 

ФАКС + 359/608/40 024 - кмет и секретар

ФАКС + 359/608/41604 - информационен център

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/
+ 359/608/4-00-32; 40-255; 40 256
E-MAIL: apio@popovo.bg – служебен

КМЕТ /Д-Р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ/+ 359/608/40 021
E-MAIL: obstina@popovo.bg

ЗАМ.-КМЕТ /ИНЖ. МИЛЕНА БОЖАНОВА/ + 359/608/40 025, 40 204
E-MAIL: bojanova@popovo.bg

ЗАМ.-КМЕТ /ТРИФОН ТРИФОНОВ/ + 359/608/40 088, 40 237
E-MAIL: ttriphonov@bulco.eu

ЗАМ.-КМЕТ /ЕМЕЛ РАСИМОВА/ + 359/608/40 236
E-MAIL: mustafova@popovo.bg

СЕКРЕТАР /ВЛАДИМИР ИВАНОВ/ + 359/608/40 220; 4-00-33
E-MAIL: vl_ivanov@popovo.bg
ФАКС + 359/608/40 024

 


ДИРЕКЦИЯ "ВЪТРЕШЕН ОДИТ" /ДОНКА МИРЧЕВА/–
+ 359/608/40 245 (директор)
E-MAIL: ddonaa11@abv.bg

 

ДИРЕКЦИЯ "ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ" /ИВАЙЛО ИВАНОВ/ –
+ 359/608/40 270,  (директор)
E-MAIL: ivanov_i@popovo.bg

 

ДИРЕКЦИЯ "ФИН. СТОП. ДЕЙНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА" /МАРИЯН МАРИНОВ/ –
+ 359/608/40 227 (директор)
E-MAIL: marinov@popovo.bg

 

ДИРЕКЦИЯ "ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО" /НИКОЛАЙ НИКОЛОВ/–
+ 359/608/ 40 031, 40 246 (директор)
E-MAIL: tsu@popovo.bg

 

ДИРЕКЦИЯ "ЕКОЛОГИЯ, ТРАНСПОРТ И МЕСТНО РАЗВИТИЕ" /ТИХОМИР ТРИФОНОВ/–
+ 359/608/ 40 029 (директор)
E-MAIL: trifonov@popovo.bg

 

ДИРЕКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА" /ДАРИНА ДИМИТРОВА/
+ 359/608/ 40 266 (директор)
E-MAIL: d_dimitrova@popovo.bg; darina_par@abv.bg;
obrazovaniepopovo@abv.bg;

 


ОТДЕЛ „КАНЦЕЛАРИЯ И ПРОТОКОЛ” /ХРИСТО БЕЛЧЕВ/

+359/608/40 268

факс: +359/608/40 024

E-MAIL: belchev_@abv.bg


ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" /ОЛГА ИЛИЕВА/

+ 359/608/40 278

E-MAIL: olga_si@abv.bg


ОТДЕЛ "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ" /АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ/

+ 359/608/40 226

E-MAIL: stefanov_a@popovo.bg


ОТДЕЛ "ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ" /МАРИЯ ИВАНОВА/

+ 359/608/40 240

E-MAIL: ivanova_m@popovo.bg


ОТДЕЛ "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ" /ДИМИТЪР НАУМОВ/

+ 359/608/40 274

E-MAIL: administrator@popovo.bgОТДЕЛ "ФИНАНСИ" /ГЕОРГИ ПЕНЧЕВ/

+ 359/608/40 216

E-MAIL: penchev@popovo.bg

 

ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА" /КРАСИМИРА МИХАЙЛОВА/

+ 359/608/40 248

E-MAIL: slaveva@popovo.bg

 

ЗВЕНО "ВОЕНЕН ОТЧЕТ" /АНГЕЛ СТОИЛОВ/

+ 359/608/40 232

E-MAIL: a100ilov@abv.bg

 

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

+ 359/608/4-36-87, 40 235 (младши специалисти и данъчни каси)

 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ /ПЕНКА БОЖИЛОВА/

+ 359/608/40 028

E-MAIL: bojilova@popovo.bg

СЛУЖБА "ГРАО" /СПЕЦИАЛИСТИ/

+ 359/608/4-02-79


СЛУЖИТЕЛ, ОТГОВАРЯЩ НА ЗАПИТВАНИЯ ПО ЗДОИ /ЗОРНИЦА СТОЕВА/

+359/608/40241 (младши юрисконсулт)

Е-MAIL: svezor@abv.bgЕКСПЕРТ „КУЛТУРА И КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ” /РОСИЦА ГЕОРГИЕВА/

+ 359/608/40 261

+ 359 878 675 814

E-MAIL: cultura_popovo@abv.bgЗВЕНО "ДОМ НА КУЛТУРАТА" /ВАЛЕНТИНА ЦОНЕВА/

+ 359/608/40 260

E-MAIL: valentina_dk@abv.bgЗВЕНО "ГРОБИЩЕН ПАРК" /ИЗВЪРШВА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТРАУРНИ УСЛУГИ/

+ 359/608/4-59-05

 

ТЕХНИЧЕСКО ПОДДЪРЖАНЕ РАДИОТОЧКИ И УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ /ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ/

+ 359/608/40 282

 

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА /ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА/

+ 359/608/40 252

+ 359 878 675 805

E-MAIL: dani.popovo@gmail.comБЕЗПЛАТЕН ГОРЕЩ (ЗЕЛЕН) ТЕЛЕФОН ЗА ГРАЖДАНИ (В РАМКИТЕ НА РАБ. ВРЕМЕ)
0800-12-805

 

ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА /РУМЕН ДРУМЕВ/

+ 359/608/40 230

 

ПОСТОЯННИ ДЕЖУРНИ "ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ"

+ 359/608/4-26-10

+ 359 878 675 891 - мобилен

 

"МЕСТЕН ВЕСТНИК"

+ 359/608/4-02-68 - редактори

E-MAIL: mesten_vestnik@popovo.bg; mesten_vestnik@abv.bg;