Свободни работни места

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - гр. ПОПОВО:


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОТ ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА"-ПОПОВО КЪМ 28.09.2010 г.


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОТ ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА"-ПОПОВО КЪМ 14.09.2010 г.


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОТ ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА"-ПОПОВО КЪМ 06.04.2011 г.

 

Телефон за запитвания и контакти с Бюрото по труда: 0608 / 4-25-58