1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Проверка и плащания на задължения за местни данъци и такси - електронно данъчно досие

Община Попово предоставя електронна услуга Проверка и плащане на задължения за местни данъци и такси - електронно данъчно досие на данъчно задължените лица.

» » »

Електронни административни услуги с електронен подпис (УЕП/КЕП)

Общинска администрация Попово предоставя електронни административни услуги за гражданите и бизнеса.

» » »

Данъците към Община Попово могат да се плащат през касите на Изипей (Easypay) и през системата за електронни плащания ePay.bg от страната и целия свят бързо, евтино и лесноМестните данъци и такси към Община Попово вече могат да се плащат лесно и бързо в множеството каси на Изипей в страната и през системата за електронни плащания ePay.bg от всяка точка по света.

» » »

Деловодна справка

Вече всеки гражданин или юридическо лице може да направи справка, във всеки един момент за състоянието на подаден от него документ (преписка, заявление, молба, сигнал, жалба и т.н.) ...

» » »

 • Проверка и плащания на задължения за местни данъци и такси - електронно данъчно досие

  Проверка и плащания

 • Електронни административни услуги с електронен подпис (УЕП/КЕП)

  Електронни админист

 • Данъците към Община Попово могат да се плащат през касите на Изипей (Easypay) и през системата за електронни плащания ePay.bg от страната и целия свят бързо, евтино и лесно

  Данъците към Община

 • Деловодна справка

  Деловодна справка

Previous
Следваща

Община Попово подписа договор за основен ремонт и оборудване на Детска градина „ЗАРАЙСК“ с. Зараево

Сряда, 10 Януари 2024г.

Община Попово подписа договор № BG-RRP-1.007-0034 от 08.01.2024 с Изпълнителна агенция „Програма за образование“ към Министерството на образованието и науката за финансиране на инвестиционен проект „Модернизация на образователната среда в ДГ „Зарайск“ - с. Зараево...

виж целия текст


Община Попово приключи дейности по проект „Улица и паркинг в кв. 115 между о. т. 360-500 и о. т. 599-598, гр. Попово”

Петък, 22 Декември 2023г.

Община Попово приключи инвестиционен проект за Подобект „Улица и паркинг в кв. 115 между о. т. 360-500 и о. т. 599-598, гр. Попово“. Новата улица се намира северно от ул. „Генерал Баранов“, между жилищните сгради върху терен, който към момента на стартиране на строително-монтажните работи не е бил благоустроен....

виж целия текст

Плащане на данъци към Община Попово през виртуален ПОС терминал

Понеделник, 30 Октомври 2023г.

Данъците към Община Попово вече могат да се плащат през сайта на общината чрез електронната услуга „Проверка на задължения за местни данъци и такси - електронно данъчно досие“ посредством Виртуален ПОС терминал.

виж целия текст


ПОКАНА за провеждане на публична дискусия относно социалните услуги

Неделя, 15 Октомври 2023г.

Община Попово кани местната общност на публична дискусия и обсъждане на социалните услуги на общинско ниво, включени  в Предложението за Национална карта на социалните услуги.

виж целия текст

Община Попово подписа договор за реконструкция и рехабилитация на общински път TGV 1128, кв. Сеячи

Сряда, 16 Август 2023г.

Община Попово подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.019-0014-С01/15.08.2023 г. с Държавен фонд „Земеделие“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за инвестиционен проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път TGV 1128“.

виж целия текст


Страница 4 от 74

Местни избори 2023


Времето в Попово

Търсене...

Online посетители

В момента има 31 посетителя в сайта

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 5495268

Кратки новини

ВАЖНО - процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“

Във връзка с процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, Ви информираме, че поради необходимото време за проверки и други подготвителни дейности, Община Попово ще приема заявления за участие до 10.05.2023 г.

........................................................

ВАЖНО!!! - нови банкови сметки

Считано от 17.07.2015 г., Община Попово има нови банкови сметки в Банка ДСК.

Всички съществуващи банкови сметки до 17.07.2015 г. се закриват.

Повече информация за новите банкови сметки на Община Попово може да намерите ТУК...

........................................................

Финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми

Временната комисия при Общински съвет Попово във връзка с Правилника за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Попово съобщава, че документи по необходимия образец се приемат до 20-то число всеки месец в Деловодството в Центъра за информационно обслужване на населението намиращ се на І-ви етаж в сградата на Община Попово.

Консултации за желаещите се дават след предварително записване на тел.: 4-00-32.

........................................................

ОБЯВА площадка отпадъци

Община Попово сключи договор с фирма за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, във връзка с изискванията на чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО. Повече информация може да прочетете

ТУК

........................................................

Информация за изплащане на "бели петна" за земеделски земи

ТУК можете да се запознаете с подробни УКАЗАНИЯ относно подаването на заявление и получаването на полагащите се суми по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ - т.н. "бели петна" за земеделски земи

Публично обсъждане на касово изпълнение на Бюджет 2011 г. и проект на Бюджет 2012 г.

На 27.01.2012 г. от 14:00 часа в залата на Общински съвет Попово – сградата на Община Попово, ул. „Александър Стамболийски” №1, 2-ри етаж, ще се проведе публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на Бюджет 2011 г. на Община Попово и проекта на Бюджет 2012 г.

(публикувано на 18.01.2012 г.)

........................................................................

Местни данъци и такси


Саниране 2015


Сдружение "МИГ Попово"


Исперих-Разград-Попово

Google карта

placeholder