1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Декларации по ЗПКОНПИ - Общински съвет - регистри по чл. 35, ал. 1, т.1 и т.2

PDFПечатЕ-поща

РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал. 1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество

№ по ред Входящ №/дата Име, презиме и фамилия Месторабота Длъжност Декл. чл. 35, ал. 1, т. 1
1 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-1/06.12.19г Десислава Иванова Георгиева Община Попово Общински съвет изтегли
2 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-2/06.12.19г Дончо Николаев Дончев Община Попово Общински съвет изтегли
3 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-3/06.12.19г Емел Мустафова Расимова Община Попово Общински съвет изтегли
4 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-4/06.12.19г Златко Стефанов Иванов Община Попово Общински съвет изтегли
5 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-5/06.12.19г Мариян Венциславов Бодев Община Попово Общински съвет изтегли
6 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-6/06.12.19г Хасан Ахмет Хасан Община Попово Общински съвет изтегли
7 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-7/06.12.19г Валентин Стефанов Витанов Община Попово Общински съвет изтегли
8 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-8/06.12.19г Денис Николаев Юлиянов Община Попово Общински съвет изтегли
9 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-9/06.12.19г Николай Цонев Черкезов Община Попово Общински съвет изтегли
10 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-10/06.12.19г Стоян Петров Попвеличков Община Попово Общински съвет изтегли
11 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-11/06.12.19г Христо Иванов Дюкенджиев Община Попово Общински съвет изтегли
12 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-12/06.12.19г Севда Лазарова Ерменкова Община Попово Общински съвет изтегли
13 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-13/06.12.19г Димитър Иванов Тодоров Община Попово Общински съвет изтегли
14 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-14/06.12.19г Георги Петров Георгиев Община Попово Общински съвет изтегли
15 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-15/06.12.19г Найден Иванов Иванов Община Попово Общински съвет изтегли
16 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-16/06.12.19г Румен Добрев Димитров Община Попово Общински съвет изтегли
17 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-17/06.12.19г Андрей Стефанов Петков Община Попово Общински съвет изтегли
18 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-18/06.12.19г Сони Миленов Харизанов Община Попово Общински съвет изтегли
19 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-19/06.12.19г Венета Иванова Колева Община Попово Общински съвет изтегли
20 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-20/06.12.19г Димитър Кънев Димитров Община Попово Общински съвет изтегли
21 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-21/06.12.19г Петранка Добрева Габровска Община Попово Общински съвет изтегли
22 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-22/06.12.19г Драгомир Атанасов Петров Община Попово Общински съвет изтегли
23 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-23/06.12.19г Ксения Василева Павлова Община Попово Общински съвет изтегли
24 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-24/06.12.19г Румен Георгиев Кьосев Община Попово Общински съвет изтегли
25 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-25/06.12.19г Бойко Радев Атанасов Община Попово Общински съвет изтегли
26 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-26/06.12.19г Петър Велчев Лазаров Община Попово Общински съвет изтегли
27 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-27/06.12.19г Фатиме Алишева Реванска Община Попово Общински съвет изтегли
28 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-28/06.12.19г Румен Стойчев Русев Община Попово Общински съвет изтегли
29 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-29/06.12.19г Денчо Добрев Дечев Община Попово Кмет на кметство изтегли
30 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-30/06.12.19г Тодор Иванов Борисов Община Попово Кмет на кметство изтегли
31 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-31/06.12.19г Мирослав Николов Янчев Община Попово Кмет на кметство изтегли
32 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-32/06.12.19г Хасан Мехмедов Идиризов Община Попово Кмет на кметство изтегли
33 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-33/06.12.19г Алтанай Алиева Ереджебова Община Попово Кмет на кметство изтегли
34 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-34/06.12.19г Джемал Юсеинов Бозев Община Попово Кмет на кметство изтегли
35 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-35/06.12.19г Николай Димитров Ни9колаев Община Попово Кмет на кметство изтегли
36 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-36/06.12.19г Радка Стоянова Кирова Община Попово Кмет на кметство изтегли
37 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-37/06.12.19г Тихомир Христов Ангелов Община Попово Кмет на кметство изтегли
38 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-38/06.12.19г Теменужка Събева Берберска Община Попово Кмет на кметство изтегли
39 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-39/06.12.19г Хриска Станева Тодорова Община Попово Кмет на кметство изтегли
40 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-40/06.12.19г Румен Христов Иванов Община Попово Кмет на кметство изтегли
41 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-41/06.12.19г Иван Георгиев Иванов Община Попово Кмет на кметство изтегли
42 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-42/06.12.19г Реджеб Юсуфов Синапов Община Попово Кмет на кметство изтегли
43 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-43/06.12.19г Горан Иванов Цветков Община Попово Общински съвет изтегли
44 Вх. №ДПК - ОбС 1-19-44/09.12.19г Миран Иванов Стоянов Община Попово Кмет на кметство изтегли


РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал. 1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество

№ по ред Входящ №/дата Име, презиме и фамилия Месторабота Длъжност Забележка Декл. чл. 35, ал. 1, т. 1
1 ДПК-ОбС-2-20-1/23.01.2020 Цветан Борисов Цветков Община Попово Кмет на кметство с. Посабина Напуснал изтегли
2 ДПК-ОбС-2-20-2/23.01.2020 Хасан Ибрямов Хасанов Община Попово Кмет на кметство с. Долна Кабда Напуснал изтегли
3 ДПК-ОбС-2-20-3/23.01.2020 Исмет Ахмет Кюллю Община Попово Кмет на кметство с. Захари Стояново Напуснал изтегли
4 ДПК-ОбС-2-20-4/23.01.2020 Костадин Стефанов Костадинов Община Попово Кмет на кметство с. Звезда Напуснал изтегли
5 ДПК-ОбС-2-20-5/24.01.2020 Красимир Николов Цонев Община Попово Кмет на кметство с. Цар Асен Напуснал изтегли
6 ДПК-ОбС-2-20-6/24.01.2020 Георги Тиханов Георгиев Община Попово Кмет на кметство с. Паламарца Напуснал изтегли
7 ДПК-ОбС-2-20-7/24.01.2020 Първолета Николова Дилинчева Община Попово Кмет на кметство с. Осиково Напуснал изтегли
8 ДПК-ОбС-2-20-8/24.01.2020 Мехмед Хасан Мехмед Община Попово Кмет на кметство с. Тръстика Напуснал изтегли
9 ДПК-ОбС-2-20-9/24.01.2020 Мария Георгиева Димитрова Община Попово Кмет на кметство с. Баба Тонка Напуснал изтегли
10 ДПК-ОбС-2-20-10/24.01.2020 Хасан Мустафа Хайрола Община Попово Кмет на кметство с. Козица Напуснал изтегли
11 ДПК-ОбС-2-20-11/24.01.2020 Васил Петков Стоилов Община Попово Кмет на кметство с. Славяново Напуснал изтегли
12 ДПК-ОбС-2-20-12/24.01.2020 Бехти Джелил Ахмед Община Попово Кмет на кметство с. Ломци Напуснал изтегли
13 ДПК-ОбС-2-20-13/24.01.2020 Стоян Енчев Георгиев Община Попово Кмет на кметство с. Глогинка Напуснал изтегли
14 ДПК-ОбС-2-20-14/24.01.2020 Стоянка Тодорова Вълева Община Попово Кмет на кметство с. Медовина Напуснал изтегли
15 ДПК-ОбС-2-20-15/24.01.2020 Денчо Добрев Дечев Община Попово Кмет на кметство с. Ломци Новоизбран изтегли
16 ДПК-ОбС-2-20-16/24.01.2020 Хасан Мехмедов Идиризов Община Попово Кмет на кметство с. Козица Новоизбран изтегли
17 ДПК-ОбС-2-20-17/24.01.2020 Алтахан Алиева Ереджебова Община Попово Кмет на кметство с. Славяново Новоизбран изтегли
18 ДПК-ОбС-2-20-18/24.01.2020 Радка Стоянова Кирова Община Попово Кмет на кметство с. Светлен Новоизбран изтегли
19 ДПК-ОбС-2-20-19/24.01.2020 Тодор Иванов Борисов Община Попово Кмет на кметство с. Медовина Новоизбран изтегли
20 ДПК-ОбС-2-20-20/24.01.2020 Тихомир Христов Ангелов Община Попово Кмет на кметство с. Глогинка Новоизбран изтегли

placeholder