1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Решения на ОбС от 2012 г. (028-209)

PDFПечатЕ-поща

ПЕТА СЕСИЯ (06.01.2012) - обнародвани на 09.01.2012 г.

Реш. 028 Реш. 029 Реш. 030

ШЕСТА СЕСИЯ (26.01.2012) - обнародвани на 30.01.2012 г.

Реш. 031 Реш. 032 Реш. 033 Реш. 034 Реш. 035 Реш. 036
Реш. 037 Реш. 038 Реш. 039 Реш. 040 Реш. 041 Реш. 042
Реш. 043 Реш. 044 Реш. 045 Реш. 046 Реш. 047 Реш. 048

СЕДМА СЕСИЯ (14.02.2012): - обнародвани на 20.02.2012 г.

Реш. 049

ОСМА СЕСИЯ (07.03.2012) - обнародвани на 09.03.2012 г.

Реш. 050 Реш. 051 Реш. 052 Реш. 053 Реш. 054 Реш. 055
Реш. 056 Реш. 057 Реш. 058 Реш. 059 Реш. 060 Реш. 061
Реш. 062 Реш. 063 Реш. 064 Реш. 065 Реш. 066 Реш. 067
Реш. 068 Реш. 069 Реш. 070 Реш. 071 Реш. 072

ДЕВЕТА СЕСИЯ (11.04.2012) - обнародвани на 18.04.2012 г.

Реш. 073 Реш. 074 Реш. 075 Реш. 076 Реш. 077 Реш. 078
Реш. 079 Реш. 080 Реш. 081 Реш. 082 Реш. 083 Реш. 084
Реш. 085 Реш. 086 Реш. 087 Реш. 088 Реш. 089 Реш. 090
Реш. 091 Реш. 092 Реш. 093


ДЕСЕТА СЕСИЯ (31.05.2012) - обнародвани на 01.06.2012 г.

Реш. 094 Реш. 095 Реш. 096 Реш. 097 Реш. 098 Реш. 099
Реш. 100 Реш. 101 Реш. 102 Реш. 103 Реш. 104 Реш. 105
Реш. 106 Реш. 107 Реш. 108 Реш. 109 Реш. 110 Реш. 111
Реш. 112 Реш. 113 Реш. 114 Реш. 115 Реш. 116

ЕДИНАДЕСЕТА СЕСИЯ (28.06.2012) - обнародвани на 29.06.2012 г.

Реш. 117 Реш. 118 Реш. 119 Реш. 120 Реш. 121 Реш. 122
Реш. 123 Реш. 124 Реш. 125 Реш. 126 Реш. 127 Реш. 128
Реш. 129 Реш. 130ДВАНАДЕСЕТА СЕСИЯ (31.07.2012) - обнародвани на 01.08.2012 г.

Реш. 131 Реш. 132 Реш. 133 Реш. 134 Реш. 135 Реш. 136
Реш. 137 Реш. 138 Реш. 139 Реш. 140 Реш. 141 Реш. 142
Реш. 143 Реш. 144 Реш. 145

ТРИНАДЕСЕТАТА СЕСИЯ (23.08.2012) - обнародвани на 23.08.2012 г.

Реш. 146
Реш. 147
Реш. 148
Реш. 149

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА СЕСИЯ (13.09.2012) - обнародвани на 16.09.2012 г.

Реш. 150 Реш. 151 Реш. 152 Реш. 153 Реш. 154 Реш. 155
Реш. 156 Реш. 157 Реш. 158 Реш. 159

ПЕТНАДЕСЕТА СЕСИЯ (12.10.2012) - обнародвани на 15.10.2012 г.

Реш. 160 Реш. 161 Реш. 162 Реш. 163 Реш. 164 Реш. 165
Реш. 166 Реш. 167 Реш. 168 Реш. 169 Реш. 170 Реш. 171
Реш. 172ШЕСТНАДЕСЕТА СЕСИЯ (22.11.2012) - обнародвани на 23.11.2012 г.

Реш. 173 Реш. 174 Реш. 175 Реш. 176 Реш. 177 Реш. 178
Реш. 179 Реш. 180 Реш. 181 Реш. 182 Реш. 183 Реш. 184
Реш. 185 Реш. 186 Реш. 187СЕДЕМНАДЕСЕТА СЕСИЯ (21.12.2012) - обнародвани на 21.12.2012 г.

Реш. 188
Реш. 189
Реш. 190
Реш. 191
Реш. 192
Реш. 193
Реш. 194
Реш. 195
Реш. 196
Реш. 197
Реш. 198
Реш. 199
Реш. 200
Реш. 201
Реш. 202
Реш. 203
Реш. 204
Реш. 205
Реш. 206
Реш. 207
Реш. 208
Реш. 209


placeholder