1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Решения на ОбС от 2013 г. (210-382)

PDFПечатЕ-поща


ОСЕМНАДЕСЕТА СЕСИЯ (31.01.2013) - обнародвани на 01.02.2012 г.

Реш. 210 Реш. 211 Реш. 212
Реш. 213
Реш. 214
Реш. 215
Реш. 216
Реш. 217
Реш. 218
Реш. 219
Реш. 220
Реш. 221
Реш. 222 Реш. 223
Реш. 224
Реш. 225

ДЕВЕТНАДЕСЕТА СЕСИЯ (21.02.2013) - обнародвани на 21.02.2013 г.

Реш. 226
Реш. 227
Реш. 228
Реш. 229
Реш. 230
Реш. 231
Реш. 232
Реш. 233
Реш. 234
Реш. 235

ДВАДЕСЕТА СЕСИЯ (28.03.2013) - обнародвани на 29.03.2013 г.

Реш. 236
Реш. 237
Реш. 238
Реш. 239
Реш. 240
Реш. 241
Реш. 242
Реш. 243
Реш. 244
Реш. 245
Реш. 246
Реш. 247
Реш. 248
Реш. 249
Реш. 250
Реш. 251
Реш. 252
Реш. 253
Реш. 254
Реш. 255
Реш. 256
Реш. 257ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА СЕСИЯ (25.04.2013)

Реш. 258 Реш. 263 Реш. 268 Реш. 273
Реш. 259 Реш. 264 Реш. 269 Реш. 274
Реш. 260 Реш. 265 Реш. 270 Реш. 275
Реш. 261 Реш. 266 Реш. 271 Реш. 276
Реш. 262 Реш. 267 Реш. 272 Реш. 277

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА СЕСИЯ (23.05.2013)

Реш. 278 Реш. 282 Реш. 286 Реш. 290
Реш. 279 Реш. 283 Реш. 287 Реш. 291
Реш. 280 Реш. 284 Реш. 288 Реш. 292
Реш. 281 Реш. 285 Реш. 289 Реш. 293

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ (04.07.2013)

Реш. 294 Реш. 299 Реш. 304
Реш. 295 Реш. 300 Реш. 305
Реш. 296 Реш. 301 Реш. 306
Реш. 297 Реш. 302 Реш. 307
Реш. 298 Реш. 303

ДВАДЕСЕТ И ПЕТА СЕСИЯ (01.08.2013)

Реш. 308 Реш. 311 Реш. 314 Реш. 317
Реш. 309 Реш. 312 Реш. 315 Реш. 318
Реш. 310 Реш. 313 Реш. 316 Реш. 319

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА СЕСИЯ (26.09.2013)

Реш. 320 Реш. 324 Реш. 328 Реш. 332 Реш. 336 Реш. 340
Реш. 321 Реш. 325 Реш. 329 Реш. 333 Реш. 337
Реш. 322 Реш. 326 Реш. 330 Реш. 334 Реш. 338
Реш. 323 Реш. 327 Реш. 331 Реш. 335 Реш. 339

ДВАДЕСЕТ И СЕДМА СЕСИЯ (31.10.2013)

Реш. 341 Реш. 345 Реш. 349 Реш. 353
Реш. 342 Реш. 346 Реш. 350 Реш. 354
Реш. 343 Реш. 347 Реш. 351
Реш. 344 Реш. 348 Реш. 352

ДВАДЕСЕТ И ОСМА СЕСИЯ (26.11.2013)

Реш. 355 Реш. 358 Реш. 361 Реш. 364
Реш. 356 Реш. 359 Реш. 362 Реш. 365
Реш. 357 Реш. 360 Реш. 363 Реш. 366

ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА СЕСИЯ (19.12.2013)

Реш.367 Реш.371 Реш.375 Реш.379
Реш.368 Реш.372 Реш.376 Реш.380
Реш.369 Реш.373 Реш.377 Реш.381
Реш.370 Реш.374 Реш.378 Реш.382


.

placeholder