1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Решения на ОбС от 2009 г. (230-408)

PDFПечатЕ-поща

ОСЕМНАДЕСЕТА СЕСИЯ (30.01.2009) - (обнародвани на 03.02.2009):

Реш. 230 Реш. 231 Реш. 232 Реш. 233 Реш. 234 Реш. 235
Реш. 236 Реш. 237 Реш. 238 Реш. 239 Реш. 240 Реш. 241
Реш. 242 Реш. 243 Реш. 244 Реш. 245 Реш. 246 Реш. 247
Реш. 248 Реш. 249 Реш. 250 Реш. 251

ДЕВЕТНАДЕСЕТА СЕСИЯ (26.02.2009) - (обнародвани на 04.03.2009):

Реш. 252 Реш. 253 Реш. 254 Реш. 255 Реш. 256 Реш. 257
Реш. 258 Реш. 259 Реш. 260 Реш. 261 Реш. 262 Реш. 263
Реш. 264 Реш. 265 Реш. 266 Реш. 267 Реш. 268 Реш. 269

ДВАДЕСЕТА СЕСИЯ (26.03.2009) - (обнародвани на 30.03.2009):

Реш. 270 Реш. 271 Реш. 272 Реш. 273 Реш. 274 Реш. 275
Реш. 276 Реш. 277 Реш. 278 Реш. 279 Реш. 280 Реш. 281
Реш. 282 Реш. 283 Реш. 284 Реш. 285 Реш. 286 Реш. 287
Реш. 288 Реш. 289 Реш. 290 Реш. 291 Реш. 292 Реш. 293
Реш. 294 Реш. 295 Реш. 296 Реш. 297 Реш. 298 Реш. 299

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА СЕСИЯ (23.04.2009) - (обнародвани на 27.04.2009):

Реш. 300 Реш. 301 Реш. 302 Реш. 303 Реш. 304 Реш. 305
Реш. 306 Реш. 307 Реш. 308 Реш. 309 Реш. 310 Реш. 311
Реш. 312 Реш. 313 Реш. 314 Реш. 315

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА СЕСИЯ (21.05.2009) - (обнародвани на 22.05.2009):

Реш. 316

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА СЕСИЯ (28.05.2009) - (обнародвани на 02.06.2009):

Реш. 317 Реш. 318 Реш. 319 Реш. 320 Реш. 321 Реш. 322
Реш. 323 Реш. 324 Реш. 325 Реш. 326 Реш. 327 Реш. 328
Реш. 329 Реш. 330 Реш. 331 Реш. 332

ЗА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ ВИЖТЕ СЪОТВЕТСТВАЩИЯ ПРОТОКОЛ В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ"

ДВАДЕСЕТ И ПЕТА СЕСИЯ (25.06.2009) - (обнародвани на 26.06.2009):

Реш. 333 Реш. 334 Реш. 335 Реш. 336 Реш. 337 Реш. 338
Реш. 339 Реш. 340 Реш. 341 Реш. 342 Реш. 343 Реш. 344
Реш. 345 Реш. 346 Реш. 347 Реш. 348

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА СЕСИЯ (10.09.2009) - (обнародвани на 14.09.2009):

Реш. 349 Реш. 350 Реш. 351 Реш. 352 Реш. 353 Реш. 354
Реш. 355 Реш. 356 Реш. 357 Реш. 358 Реш. 359 Реш. 360
Реш. 361 Реш. 362 Реш. 363 Реш. 364 Реш. 365 Реш. 366
Реш. 367

ДВАДЕСЕТ И СЕДМА СЕСИЯ (30.10.2009) - (обнародвани на 02.11.2009):

Реш. 368 Реш. 369 Реш. 370 Реш. 371 Реш. 372 Реш. 373
Реш. 374 Реш. 375 Реш. 376 Реш. 377 Реш. 378 Реш. 379

Реш. 380

Реш. 381 Реш. 382

ДВАДЕСЕТ И ОСМА СЕСИЯ (26.11.2009) - (обнародвани на 30.11.2009):

Реш. 383 Реш. 384 Реш. 385 Реш. 386 Реш. 387 Реш. 388
Реш. 389 Реш. 390 Реш. 391 Реш. 392 Реш. 393

ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА СЕСИЯ (17.12.2009) (обнародвани на 21.12.2009):

Реш. 394 Реш. 395 Реш. 396 Реш. 397 Реш. 398 Реш. 399
Реш. 400 Реш. 401 Реш. 402 Реш. 403 Реш. 404 Реш. 405
Реш. 406 Реш. 407 Реш. 408

 

placeholder