1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Решения на ОбС от 2008 г. (35-229)

PDFПечатЕ-поща

ПЕТА СЕСИЯ (05.02.2008) - (обнародвани на 12.02.2008):

Реш. 035 Реш. 036 Реш. 037 Реш. 038 Реш. 039 Реш. 040
Реш. 041 Реш. 042 Реш. 043 Реш. 044 Реш. 045 Реш. 046
Реш. 047 Реш. 048

ШЕСТА СЕСИЯ (25.02.2008) - (обнародвани на 29.02.2008):

Реш. 049 Реш. 050 Реш. 051 Реш. 052 Реш. 053 Реш. 054
Реш. 055 Реш. 056 Реш. 057 Реш. 058 Реш. 059 Реш. 060
Реш. 061 Реш. 062 Реш. 063

СЕДМА СЕСИЯ (18.03.2008) - (обнародвани на 24.03.2008):

Реш. 064 Реш. 065 Реш. 066 Реш. 067 Реш. 068 Реш. 069
Реш. 070 Реш. 071 Реш. 072 Реш. 073 Реш. 074 Реш. 075
Реш. 076 Реш. 077 Реш. 078 Реш. 079 Реш. 080 Реш. 081
Реш. 082 Реш. 083

ОСМА СЕСИЯ (22.04.2008) - (обнародвани на 28.04.2008):

Реш. 084 Реш. 085 Реш. 086 Реш. 087 Реш. 088 Реш. 089
Реш. 090 Реш. 091 Реш. 092 Реш. 093 Реш. 094 Реш. 095
Реш. 096 Реш. 097 Реш. 098 Реш. 099 Реш. 100 Реш. 101
Реш. 102 Реш. 103 Реш. 104 Реш. 105 Реш. 106 Реш. 107
Реш. 108 Реш. 109 Реш. 110 Реш. 111

ДЕВЕТА СЕСИЯ (29.05.2008) - (обнародвани на 03.06.2008):

Реш. 112 Реш. 113 Реш. 114 Реш. 115 Реш. 116 Реш. 117
Реш. 118 Реш. 119 Реш. 120 Реш. 121 Реш. 122 Реш. 123
Реш. 124 Реш. 125 Реш. 126 Реш. 127 Реш. 128 Реш. 129
Реш. 130 Реш. 131 Реш. 132 Реш. 133

ДЕСЕТА СЕСИЯ (09.06.2008) - (обнародвани на 11.06.2008):

Реш. 134 Реш. 135 Реш. 136

ЗА ЕДИНАДЕСЕТА СЕСИЯ ВИЖТЕ СЪОТВЕТСТВАЩИЯ ПРОТОКОЛ В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ"

ДВАНАДЕСЕТА СЕСИЯ (27.06.2008) - (обнародвани на 03.07.2008):

Реш. 137 Реш. 138 Реш. 139 Реш. 140 Реш. 141 Реш. 142
Реш. 143 Реш. 144 Реш. 145

ТРИНАДЕСЕТА СЕСИЯ (29.07.2008) - (обнародвани на 04.08.2008):

Реш. 146 Реш. 147 Реш. 148 Реш. 149 Реш. 150 Реш. 151
Реш. 152 Реш. 153 Реш. 154 Реш. 155 Реш. 156 Реш. 157
Реш. 158 Реш. 159

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА СЕСИЯ (11.09.2008) - (обнародвани на 17.09.2008):

Реш. 160 Реш. 161 Реш. 162 Реш. 163 Реш. 164 Реш. 165
Реш. 166 Реш. 167 Реш. 168 Реш. 169 Реш. 170 Реш. 171
Реш. 172 Реш. 173 Реш. 174 Реш. 175 Реш. 176

ПЕТНАДЕСЕТА СЕСИЯ (28.10.2008) - (обнародвани на 31.10.2008):

Реш. 177 Реш. 178 Реш. 179 Реш. 180 Реш. 181 Реш. 182
Реш. 183 Реш. 184 Реш. 185 Реш. 186 Реш. 187 Реш. 188
Реш. 189 Реш. 190 Реш. 191 Реш. 192 Реш. 193 Реш. 194
Реш. 195 Реш. 196 Реш. 197

ШЕСТНАДЕСЕТА СЕСИЯ (27.11.2008) - (обнародвани на 02.12.2008):

Реш. 198 Реш. 199 Реш. 200 Реш. 201 Реш. 202 Реш. 203
Реш. 204 Реш. 205 Реш. 206 Реш. 207 Реш. 208 Реш. 209
Реш. 210 Реш. 211

СЕДЕМНАДЕСЕТА СЕСИЯ (18.12.2008) - (обнародвани на 29.12.2008):

Реш. 212 Реш. 213 Реш. 214 Реш. 215 Реш. 216 Реш. 217
Реш. 218 Реш. 219 Реш. 220 Реш. 221 Реш. 222 Реш. 223
Реш. 224 Реш. 225 Реш. 226 Реш. 227 Реш. 228 Реш. 229

 

placeholder