Решения на ОбС от 2007 г. (1-34)

Печат

ПЪРВА СЕСИЯ (12.11.2007):

Реш. 001 Реш. 002 Реш. 003 Реш. 004 Реш. 005

ВТОРА СЕСИЯ (23.11.2007):

Реш. 006 Реш. 007 Реш. 008 Реш. 009 Реш. 010 Реш. 011
Реш. 012

ТРЕТА СЕСИЯ (30.11.2007):

Реш. 013 Реш. 014 Реш. 015 Реш. 016 Реш. 017

ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ (19.12.2007):

Реш. 018 Реш. 019 Реш. 020 Реш. 021 Реш. 022 Реш. 023
Реш. 024 Реш. 025 Реш. 026 Реш. 027 Реш. 028 Реш. 029
Реш. 030 Реш. 031 Реш. 032 Реш. 033 Реш. 034