1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Постоянни комисии - мандат 2019-2023

PDFПечатЕ-поща

МАНДАТ 2019-2023 ГОДИНА:

1. Комисия "Здравеопазване, околна среда и социална политика": 

 • Председател - Румен Русев
 • Зам. Председател -Димитър Кънев
 • Секретар - Ксения Павлова
 • Член - Валентин Витанов
 • Член - Сони Харизанов

2. Комисия "Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права": 

 • Председател - Венета Колева
 • зам. Председател - Драгомир Петров
 • Секретар - Христо Дюкенджиев
 • Член - Румен Димитров
 • Член - Андрей Петков

3. Комисия "Общински финанси, бюджет, местни данъци и такси": 

 • Председател - Хасан Хасан
 • зам. Председател - Димитър Тодоров
 • Секретар - Петър Лазаров
 • Член - Николай Черкезов
 • Член - Румен Кьосев

4. Комисия "Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба": 

 • Председател - Найден Иванов
 • Зам. Председател - Бойко Атанасов
 • Секретар - Златко Иванов
 • Член - Горан Иванов
 • Член - Севда Ерменкова

5. Комисия "Образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта": 

 • Председател - Стоян Попвеличков
 • зам. Председател - Петранка Габровска
 • Секретар - Десислава Георгиева
 • Член - Фатиме Реванска
 • Член - Денис Юлиянов

6. Комисия "Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси": 

 • Председател - Дончо Дончев
 • зам. Председател - Николай Черкезов
 • Секретар - Румен Димитров
 • Член - Емел Расимова
 • Член - Мариян Бодев

placeholder