Протоколи от заседания - мандат 2019-2023

Печат

Протокол № 1 от 08.11.2019 г. (10 страници)

Протокол № 2 от 28.11.2019 г. (41 страници)

Протокол № 3 от 19.12.2019 г. (27 страници)

Протокол № 4 от 20.01.2020 г. (9 страници)

Протокол № 5 от 30.01.2020 г. (70 страници)

Протокол № 6 от 27.02.2020 г. (41 страници)

Протокол № 7 от 26.03.2020 г. (30 страници)

Протокол № 8 от 28.05.2020 г. (38 страници)

Протокол № 9 от 25.06.2020 г. (36 страници)

Протокол № 10 от 30.07.2020 г. (37 страници)

Протокол № 11 от 24.09.2020 г. (27 страници)

Протокол № 12 от 05.10.2020 г. (3 страници)

Протокол № 13 от 29.10.2020 г. (29 страници)

Протокол № 14 от 17.12.2020 г. (57 страници)

Протокол № 15 от 28.01.2021 г. (33 страници)

Протокол № 16 от 25.02.2021 г. (47 страници)

Протокол № 17 от 29.04.2021 г. (71 страници)

Протокол № 18 от 27.05.2021 г. (22 страници)

Протокол № 19 от 10.06.2021 г. (16 страници)

Протокол № 20 от 24.06.2021 г. (32 страници)

Протокол № 21 от 29.07.2021 г. (23 страници)