1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Бюджет на общината

PDFПечатЕ-поща

Отчет за изпълнение на бюджета - тримесечен към 30.09.2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 09/2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 08/2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 07/2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета - тримесечен към 30.06.2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 06/2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 05/2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 04/2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета - тримесечен към 31.03.2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 03/2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 02/2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 01/2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета - тримесечен към 31.12.2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 12/2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 11/2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 10/2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета - тримесечен към 30.09.2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 09/2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 08/2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 07/2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета - тримесечен към 30.06.2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 06/2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 05/2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 04/2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета - тримесечен към 31.03.2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 03/2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 02/2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 01/2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета - тримесечен към 31.12.2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 12/2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета - тримесечен към 30.09.2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 11/2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 10/2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 09/2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 08/2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 07/2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 06/2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета - тримесечен към 31.06.2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 05/2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 04/2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета - тримесечен към 31.03.2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 03/2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 02/2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 01/2021 г.Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 12/2020 г.


Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 11/2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 10/2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 09/2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 08/2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 07/2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 06/2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 05/2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 04/2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 03/2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 02/2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 01/2020 г.


Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 12/2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 11/2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 10/2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 09/2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 08/2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 07/2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 06/2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 05/2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 04/2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 03/2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 02/2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 01/2019 г.Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 12/2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 11/2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 10/2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 09/2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 08/2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 07/2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 06/2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 05/2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 04/2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 03/2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 02/2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 01/2018 г.


Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 12/2017 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 11/2017 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 10/2017 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 09/2017 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 08/2017 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 07/2017 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 06/2017 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 05/2017 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 04/2017 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 03/2017 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 02/2017 г.

Отчет за изпълнение на бюджета, ИБСФ и чужди средства за месец 01/2017 г.


(публикувано на 20.09.2023 г.)

СПРАВКА за приходите по бюджета на Община Попово за 2023 г.

СПРАВКА за разходите по функции, групи, дейности и параграфи по бюджета на Община Попово за 2023 г.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА на Община Попово за 2023 г.

placeholder