1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Декларации по ЗПКОНПИ - 2018 г.

PDFПечатЕ-поща

РЕГИСТЪР на декларации по чл. 35 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) подадени през 2018 г.

Име и фамилия Длъжност Декл.
чл. 35,
ал. 1, т. 1
Декл.
чл. 35,
ал. 1, т. 2
Декл.
чл. 35,
ал. 1, т. 3
Декл.
чл. 35,
ал. 1, т. 4
1 Милена Иванова Заместник кмет Изтегли
2 Мариан Маринов Директор Изтегли
3 Ивелина Христова Старши експерт Изтегли
4 Николинка Колева Старши счетоводител Изтегли Изтегли
5 Галя Дамянова Специалист Изтегли Изтегли
6 Даринка Цветкова Медицинска сестра Изтегли Изтегли
7 Красимирка Димитрова Директор Изтегли Изтегли
8 Радиана Неделчева Медицинска сестра Изтегли Изтегли
9 Галя Бенова Фелдшер Изтегли Изтегли
10 Даниела Неделчева Медицинска сестра Изтегли Изтегли
11 Зорница Рачева Старши инспектор Изтегли Изтегли
12 Айсел Абдулова Старши инспектор Изтегли Изтегли
13 Ивелина Александрова Инспектор Изтегли
14 Леман Кадирова Инспектор Изтегли
15 Олеся Лазарова Старши специалист Изтегли Изтегли
16 Надка Маринова Медицинска сестра Изтегли Изтегли
17 Красимира Йорданова СМКБППМН Изтегли Изтегли
18 Радка Кирова Специалист Изтегли
19 Александър Стефанов Главен експерт Изтегли Изтегли
20 Владимир Начев Директор Изтегли Изтегли
21 Нина Димитрова Директор Изтегли Изтегли
22 Йоанна Петрова Главен експерт Изтегли
23 Нели Йорданова Главен специалист Изтегли Изтегли
24 Олга Обретенова Директор Изтегли Изтегли
25 Катя Христова Медицинска сестра Изтегли
Изтегли Изтегли
26 Ценка Петрова Медицинска сестра Изтегли Изтегли
27 Иван Тодоров Старши вътрешен одитор Изтегли
28 Йонка Христова Старши инспектор Изтегли
29 Таня Димитрова Кметски наместник Изтегли Изтегли
30 Виолета Чорбаджийска Старши специалист Изтегли Изтегли
31 Виолетка Трифонова Фелдшер Изтегли Изтегли
32 Антоанета Йорданова Инспектор Изтегли Изтегли
33 Йордан Йорданов Старши специалист Изтегли Изтегли
34 Мая Йорданова Младши експерт Изтегли Изтегли
35 Сабри Хасанов Счетоводител Изтегли
36 Абибе Ахмедова Медицинска сестра Изтегли Изтегли
37 Ивелина Стефанова Старши счетоводител Изтегли
38 Светла Александрова Специалист Изтегли
39 Светослав Тонев Специалист Изтегли Изтегли
40 Илия Илиев Кметски наместник Изтегли Изтегли
41 Реджеб Мехмедов Кметски наместник Изтегли
42 Георги Димитров Кметски наместник Изтегли
43 Мария Генкова Младши експерт Изтегли
44 Петър Ганев Кметски наместник Изтегли Изтегли
45 Добрин Добрев Старши експерт Изтегли Изтегли
46 Ивета Игнатова Младши експерт Изтегли
47 Димитринка Витанова Директор Изтегли Изтегли
48 Даринка Яначкова Медицинска сестра Изтегли Изтегли
49 Радмила Атанасова Лекар Изтегли Изтегли
50 Мариян Стоянов Кметски наместник Изтегли Изтегли
51 Стефан Савов Кметски наместник Изтегли
52 Вероника Душева Счетоводител Изтегли
53 Димитър Димитров Кметски наместник Изтегли
54 Полина Васкова Младши експерт Изтегли
55 Светлана Димитрова Старши специалист Изтегли Изтегли
56 Пламен Пенчев Старши експерт Изтегли Изтегли
57 Георги Георгиев Кметски наместник Изтегли Изтегли
58 Красимир Кънев Специалист Изтегли Изтегли
59 Красимир Колев Ръководител звено Изтегли Изтегли
60 Дарина Димитрова Директор Изтегли
61 Павлинка Колева Старши експерт Изтегли Изтегли
62 Нина Маринова Старши инспектор Изтегли Изтегли
63 Христина Иванова Медицинска сестра Изтегли Изтегли
64 Христина Георгиева Юрисконсулт Изтегли
65 Полина Стефанова Младши експерт Изтегли
66 Ивайло Йорданов Младши експерт Изтегли
67 Николай Иванов ССИ Изтегли Изтегли
68 Пламен Павлов Ръководител звено Изтегли Изтегли
69 Милена Михалева Медицинска сестра Изтегли Изтегли
70 Пламен Събев Директор Изтегли Изтегли
71 Добрин Добрев Старши юрисконсулт Изтегли
72 Ферджихан Али Инспектор Изтегли
73 Пламен Петров Старши специалист Изтегли Изтегли
74 Красимира Георгиева Старши счетоводител Изтегли Изтегли
75 Надя Стефанова Медицинска сестра Изтегли Изтегли
76 Гергана Цонева Главен специалист Изтегли Изтегли
77 Татяна Тодорова Директор Изтегли Изтегли
78 Георги Йовчев Главен специалист Изтегли Изтегли
79 Йоана Божинова Старши специалист Изтегли Изтегли
80 Станислава Николова Старши експерт Изтегли Изтегли
81 Гергана Кирилова Старши счетоводител Изтегли Изтегли
82 Валентин Мисирджиев Главен специалист Изтегли
Изтегли Изтегли
83 Нина Антонова Главен специалист Изтегли Изтегли
84 Росица Георгиева Старши експерт Изтегли
85 Галина Христова Медицинска сестра Изтегли Изтегли
86 Адалет Исмаилова Управител Изтегли Изтегли
87 Зорница Стоева Главен юрисконсулт Изтегли
88 Виктория Русева Младши експерт Изтегли
89 Радослав Радославов Младши експерт Изтегли
90 Георги Пенчев Главен експерт Изтегли Изтегли
91 Илияна Любенова Старши счетоводител Изтегли Изтегли
92 Илиян Илиев Старши специалист Изтегли
93 Лилия Стоянова Главен специалист Изтегли Изтегли
94 Татяна Павлова Старши специалист Изтегли Изтегли
95 Кремена Костадинова Фелдшер Изтегли Изтегли
96 Нели Петрова Старши специалист Изтегли Изтегли
97 Васил Стоименов Главен експерт Изтегли Изтегли
98 Анета Ангелова Старши експерт Изтегли Изтегли
99 Димитър Наумов Главен експерт Изтегли Изтегли
100 Пламен Русев Юрисконсулт Изтегли Изтегли
Изтегли Изтегли
101 Ивелина Атанасова Младши експерт Изтегли Изтегли
102 Генадий Ганчев Старши специалист Изтегли
103 Христо Ненов Главен експерт Изтегли Изтегли
104 Хасан Хасан Директор Изтегли Изтегли
105 Людмила Неделчева Младши експерт Изтегли Изтегли
106 Владимир Иванов Секретар на Община Изтегли Изтегли
107 Янка Цанева Старши специалист Изтегли
108 Ивета Кънева Директор Изтегли Изтегли
109 Елизабета Ненова Главен специалист Изтегли Изтегли
110 Маринка Димова Ръководител звено Изтегли Изтегли
111 Красимир Къосев Старши експерт Изтегли Изтегли
112 Красимир Костадинов Директор Изтегли Изтегли
113 Мустафа Османов Ръководител звено Изтегли
114 Тихомир Трифонов Директор Изтегли Изтегли
115 Тодор Тодоров Старши юрисконсулт Изтегли
116 Ивайло Иванов Директор Изтегли Изтегли
117 Пенка Божилова Главен счетоводител Изтегли Изтегли
118 Йорданка Георгиева Ръководител звено Изтегли
119 Колъо Колев Главен юрисконсулт Изтегли
120 Галена Дамянова Специалист Изтегли Изтегли
121 Силвия Павлова Специалист Изтегли Изтегли
122 Александър Славчев Специалист Изтегли Изтегли
123 Милена Кънева Младши експерт Изтегли Изтегли
124 Ели Димитрова Младши експерт Изтегли Изтегли
125 Боряна Бобева Младши експерт Изтегли Изтегли
126 Ангел Младенов Младши експерт Изтегли Изтегли
127 Снежана Радева Младши експерт Изтегли Изтегли


placeholder