1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Декларации по ЗПКОНПИ - 2019 г.

PDFПечатЕ-поща

РЕГИСТЪР на декларации по чл. 35 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) подадени през 2019 г.

№ по ред Име и фамилия Длъжност Декл.
чл. 35,
ал. 1, т. 1
Декл.
чл. 35,
ал. 1, т. 2
Декл.
чл. 35,
ал. 1, т. 3
Декл.
чл. 35,
ал. 1, т. 4
1 Пенка  Божилова Главен счетоводител Изтегли


2 Иван  Мисирджиев Архитект Изтегли


3 Диана Събева Директор Общински музей Изтегли Изтегли

4 Ирена  Николова Младши експерт Изтегли Изтегли

5 Трифон Трифонов Зам.кмет Изтегли


6 Пенка  Цанева Счетоводител Изтегли Изтегли

7 Светла Георгиева Младши експерт Изтегли Изтегли

8 Красимир Цонев Кметски наместник Изтегли Изтегли

9 Цветан  Цветков Кметски наместник Изтегли Изтегли

10 Мария  Димитрова Кметски наместник Изтегли Изтегли

11 Мехмед  Мехмед Кметски наместник Изтегли Изтегли

12 Първолета  Дилинчева Кметски наместник Изтегли Изтегли

13 Георги  Георгиев Кметски наместник Изтегли Изтегли

14 Костадин  Костадинов Кметски наместник Изтегли Изтегли


placeholder