1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Декларации по ЗПКОНПИ - 2020 г.

PDFПечатЕ-поща

РЕГИСТЪР на декларации по чл. 35 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) подадени през 2020 г.

№ по ред Име и фамилия Длъжност Декл.
чл. 35,
ал. 1, т. 1
Декл.
чл. 35,
ал. 1, т. 2
Декл.
чл. 35,
ал. 1, т. 3
Декл.
чл. 35,
ал. 1, т. 4
1 Илиян Маринов Кметски наместник Изтегли Изтегли

2 Хасан Хасанов Кметски наместник Изтегли Изтегли

3 Димитър Минчев Младши експерт Изтегли Изтегли

4 Илия Илиев Ръководител звено Изтегли Изтегли

5 Владимир Иванов Директор Общински музей Изтегли Изтегли

6 Светлана Илиева Специалист Изтегли Изтегли

7 Исмет Кюллю Специалист Изтегли Изтегли

8 Анита Атанасова Младши експерт Изтегли Изтегли

9 Евгения Димитрова Юрисконсулт Изтегли Изтегли

10 Исмаил Исмаилов Кметски наместник Изтегли Изтегли

11 Добромир Добрев Ръководител звено Изтегли Изтегли

12 Донка Мирчева Вътрешен одитор Изтегли Изтегли

13 Димитрия Димитрова Младши експерт Изтегли Изтегли

14 Анифе Ереджебова Кметски наместник Изтегли Изтегли

15 Гергана Георгиева Специалист Изтегли Изтегли

16 Васил Стоименов Главен експерт
Изтегли

17 Владимир Начев Директор
Изтегли

18 Милена Михалева Медицински специалист
Изтегли

19 Пенка Димитрова Специалист
Изтегли

20 Полина Стефанова Младши експерт
Изтегли

21 Радиана Неделчева медицинска сестра
Изтегли

22 Христо Ненов Секретар
Изтегли


placeholder