Инструкции

Печат

ИНСТРУКЦИЯ за пропускателния режим и вътрешния ред в сградата на Общинска администрация - Попово

ИНСТРУКЦИЯ, регламентираща законосъобразното полагане на печатите върху съответните документи в общинска администрация – Попово