Проекти на нови нормативни актове

Печат

Уведомяване за предстоящо издаване на общ административен акт, съгласно чл. 66 (1) и чл. 69 (2) от Административно-процесуалния кодекс:


В момента няма налична информация...