1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Програми

PDFПечатЕ-поща

ГОДИШНА ПРОГРАМА за развитие на читалищната дейност през 2013 г. в Община Попово

ПРОГРАМА за закрила на детето 2024 г. в Община Попово

ПРОГРАМА за превенции на рисковото поведение сред подрастващите и промоция здраве

ПРОГРАМА за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община Попово

ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА по енергийна ефективност

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Попово за 2015 г.

ПРОГРАМА за оптимизация на мрежата на общинските училища и детски градини в община Попово за учебната 2012-2013 г.

ПРОГРАМА за опазване на околната среда в Община Попово (архивирана в rar формат!)

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Попово за 2019 г.

ПРОГРАМА за управление на дейностите с отпадъците 2016 - 2020 г.

ПРОГРАМА за управление на дейностите с отпадъците 2021 - 2028 г.

ПРОГРАМА за опазване на околната среда  2014 - 2020 г.

ПРОГРАМА за опазване на околната среда  2021 - 2027 г.

ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021Г.

ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2021-2030 г.

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ПОПОВО 2021 - 2030 г.

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ЗА ПЕРИОДА 2022-2024 г.

placeholder