1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Стратегии

PDFПечатЕ-поща

СТРАТЕГИЯ за управление на риска в Община Попово 2021 – 2023 г.

СТРАТЕГИЯ за управление на общинската собственост в община Попово за периода 2019 – 2023 г.

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Попово 2017 – 2018г.

СТРАТЕГИЯ за превенция на корупцията в Община Попово - 2014-2020 г.

СТРАТЕГИЯ за опазване на културното наследство на Община Попово - 2014-2020 г.

СТРАТЕГИЯ за развитие на публично-частното партньорство (ПЧП) на територията на Община Попово - 2014-2020 г.

СТРАТЕГИЯ за управление на общинска собственост на Община Попово (2012-2015 г.)

СТРАТЕГИЯ за сексуално и репродуктивно здраве на младите хора (2009-2013 г.)

СТРАТЕГИЯ за развитие на социалните услуги в община Попово за периода 2011-2015 година

СТРАТЕГИЯ за управление на общинската собственост в община Попово за периода 2016 – 2019 г.

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Попово 2024 – 2026 г.


placeholder