1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ПОКАНА за пресконференция

PDFПечатЕ-поща

Сряда, 07 Ноември 2018г.Проектът „#Поколение Европа“ е финансиран от Европейския съюз по програмата „Европа за гражданите“

PDFПечатЕ-поща

Четвъртък, 20 Септември 2018г.

Проектът „#Поколение Европа“ е финансиран от Европейския съюз по програмата „Европа за гражданите“.

Община Попово реализира дейностите по проект „#Поколение Европа“

PDFПечатЕ-поща

Четвъртък, 20 Септември 2018г.

В периода 3 – 13 септември Община Попово реализира проект, финансиран по програма „Европа за гражданите“ мярка 2 „Democratic engagement and civic participation“, подмярка 2.1 „Town twinning“. Проектът „Поколение Европа“ обедини три побратимени общини – Попово, Република България; Неготино, Република Македония и Евротас, Република Гърция, чиито граждани споделят общи възможности в рамките на общата си европейска идентичност.


Покана за публично обсъждане на Отчета за изпълнение на Бюджет 2017 г. на Община Попово

PDFПечатЕ-поща

Петък, 06 Юли 2018г.

На основание Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Попово, Председателят на Общински съвет Попово организира публично обсъждане на Отчета за изпълнение на Бюджет 2017 г. на Община Попово.

ПОКАНА за пресконференция

PDFПечатЕ-поща

Понеделник, 04 Юни 2018г.

Страница 6 от 71

placeholder