1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Община Попово подписа договор за изпълнение на проект „ФЕСТИВАЛ ЗА ОПЕРАТОРСКО МАЙСТОРСТВО „ЗЛАТНОТО ОКО“ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ В ПАМЕТ НА ГОЛЕМИЯ БЪЛГАРСКИ ОПЕРАТОР ДИМО КОЛАРОВ 2022 г.“

PDFПечатЕ-поща

Понеделник, 27 Февруари 2023г.

Община Попово подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ и МИГ-Попово за изпълнение на проект „Фестивал за операторско майсторство „Златното око“ с международно участие в памет на големия български оператор Димо Коларов 2022“...


Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I

PDFПечатЕ-поща

Четвъртък, 12 Януари 2023г.

Процедура за предоставяне на БФП е първи етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към компонент „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

ОБЩИНА ПОПОВО отново ще предоставя услугата „ТОПЪЛ ОБЯД“

PDFПечатЕ-поща

Сряда, 04 Януари 2023г.

Община Попово кандидатства по Програма "Храни и основно материално подпомагане" по процедура Топъл обяд.


Договор за изграждане на Улица и паркинг в кв. 115 в гр.Попово

PDFПечатЕ-поща

Вторник, 29 Ноември 2022г.

Община Попово сключи договор за изграждане на „Улица и паркинг в кв. 115 между о.т. 360-500 и о.т. 599-598, гр. Попово“.

Продължава предоставянето на услугата „ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID – 19”

PDFПечатЕ-поща

Петък, 09 Септември 2022г.

На 08.09.2022 година Община Попово подписа допълнително споразумение към договор за предоставяне на БФП BG05FMOP001- 5.001-0020- C07, за удължаване срока на предоставяне на услугата топъл обяд до 30.09.2022 г.
Страница 7 от 80

placeholder