1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Община Попово стартира изграждане на парк за разходка и развлечения на домашни любимци

PDFПечатЕ-поща

Сряда, 31 Януари 2024г.

Община Попово стартира изпълнението на инвестиционен проект „Обособяване на парк за разходка, развлечения и игра на домашни любимци”.


Община Попово подписа договор за основен ремонт и обновяване на Профилирана гимназия „Христо Ботев“

PDFПечатЕ-поща

Четвъртък, 25 Януари 2024г.

Община Попово подписа административен договор за финансиране на инвестиция № BG-RRP-1.007-0040-C01/23.01.2024: „Модернизация на образователната среда в ПГ „Христо Ботев“ – гр. Попово, чрез основен ремонт, обновяване и оборудване“ с Изпълнителна агенция „Програма за образование“ към Министерството на образованието и науката по Националния план за възстановяване и устойчивост...

Удължен е срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II“

PDFПечатЕ-поща

Сряда, 17 Януари 2024г.

Срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II“ е удължен до 17:00 часа на 29 февруари 2024 г..


Покана за публично обсъждане на Проекта на Бюджет 2024 г. на Община Попово

PDFПечатЕ-поща

Понеделник, 15 Януари 2024г.

На основание Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Попово, се организира публично обсъждане на Проекта на Бюджет 2024 г. на Община Попово.

Община Попово подписа договор за основен ремонт и оборудване на Детска градина „ЗАРАЙСК“ с. Зараево

PDFПечатЕ-поща

Сряда, 10 Януари 2024г.

Община Попово подписа договор № BG-RRP-1.007-0034 от 08.01.2024 с Изпълнителна агенция „Програма за образование“ към Министерството на образованието и науката за финансиране на инвестиционен проект „Модернизация на образователната среда в ДГ „Зарайск“ - с. Зараево...
Страница 2 от 78

placeholder