1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Попово ще има модерна пешеходна зона по булевард „България”

ПечатЕ-поща

Уважаеми съграждани! Както вече обещахме, продължаваме да ви информираме за целите на един от важните за нашия град проекти - „Интегрирано подобряване и възстановяване на взаимосвързани елементи и съоръжения на физическата инфраструктура на градска среда на Попово за постигане на устойчиво развитие, екологично равновесие и социално включване“. По този проект вече текат ремонтните и строителните дейности в Градската градина, квартал „Запад” и т. нар. квартал „Ливади”. Съвсем наскоро започна и практическото изпълнение на последната му част – обособяване на съвременна пешеходна зона по булевард „България”.

Централната градска част на Попово е с обща площ от 10200 кв. м. Обособяването на пешеходната зона ще се осъществи засега само върху една част от централния ни булевард „България”, заключена между площад „Ал. Стамболийски” (от сградата на Пощата) и площад „Трети март” (до кръстовището с шадраванчето с лебеда). Булевардът в момента е с асфалтова настилка на шосето и с настилка от каменни и циментови плочи по тротоарите и парка. Тротоарната настилка в много свои участъци вече е амортизирана, повредена или с потъвания. Асфалтобетонът по платното в миналото е бил положен върху улегнала се с времето паважна настилка с основа от пясък. Поради липсата на здрава основа на пътната настилка също са се получили слягания и много пукнатини. По платното за движение на автомобили на места са се образували дори коловози. До скоро по бул. „България” преминаваше част от автомобилния поток в посока изток–запад по дължината на града.

С обособяването на пешеходната зона окончателно се затваря за автомобилно движение южното (главното) платно на бул. „България” от ул. „Ал. Стамболийски” (при централния градски площад) до площад „Трети март”. За обслужването на прилежащите жилищни и обществени сгради ще се осигури достъп от вътрешно-кварталните пространства само по северното (второстепенно) платно на бул. „България”. Запазването на това платно ще осигури напречните връзки в северната зона, както и обслужването на прилежащите от север сгради и паркиране. Автомобилното движение ще се изнесе от север по ул. „Св. св. Кирил и Методий”, „Цар Освободител”, „Васил Левски” към ул. „Каломенска” и от юг по ул. „Райко Даскалов” към ул. „Раковска”.

Какво предстои да се направи по оформящата се пешеходна зона? Първоначално ще се премахне досегашното асфалтово покритие и паветата под него. Ще се направи стоманобетонова армирана настилка, която ще се положи върху пласт от трошено-каменна. Върху новата конструкция ще се изпълни окончателната настилка от различни видове естествени и изкуствени каменни плочи с бордюри от камък и стоманобетонни подпорни стени в определени участъци. За хората с увреждания ще се изградят подходящи стълби и рампи, с цел осъществяване на пряка връзка между южното (пешеходното) и северното (автомобилното) платно на булевард „България”. Ще отпадат и досегашните тротоари, поставени успоредно на тази отсечка като такива. Новопроектираната каменна настилка ще се съчетае височинно със съществуващите входове на сградите и досегашната паркова алея. Изградените вече зелени площи и алеята с паметника на Мара Тасева ще се запазят.

Улицата от северната страна на булеварда ще се превърне в транспортна артерия със стълбища и рампи за инвалиди, свързващи я с пешеходната зона. Съществуващият досега паркинг до „Райфайзен банк” ще се премахне. Една част от него ще се включи в новооформеното северно платно за автомобилно движение, а останалата много по-голяма част ще се приобщи към пешеходната зона.

Вече ви споменахме, че зелените площи ще се запазят изцяло, като се локализират и нови места за изграждане на други такива. В тях ще бъде монтирана и мрежа от градински хидранти за напояване. Ще се създадат нови кътове за отдих и контактни зони. Ще се създадат и засеят нови тревни площи. Ще се засадят многобройни дървета (иглолистни и широколистни), декоративни храсти, жив плет от лигуструм и чимшир, едногодишни и многогодишни композиционно обединени цветя.

Ще бъде изградена нова чешма на мястото на съществуващата досега питейна фонтанка, която ще се демонтира. Неработещото от години шадраванче ще бъде пуснато отново в експлоатация, като преди това бъде основно отремонтирано, подходящо преобразено и осветено.

По пешеходната зона ще се поставят около 40 нови пейки и близо 30 кошчета за отпадъци, подобни на тези от градинката пред бившата баня (сега к-с „Макао”) и 17 каменни кашпи. Новото осветление по пешеходната алея ще бъде енергоспестяващо и разделено условно на две части: осветление за основната пешеходна зона и осветление за парковата алея. Дизайнът на стълбовете за осветление ще бъде в подходящ ретро стил.

Това са в най-общи линии дейностите по оформянето на новата ни пешеходна зона по бул. „България” – т. нар. зона „А”. Добре е нашите съграждани да знаят, че това е само началният етап от изграждането на съвременна пешеходна зона в централната градска част.

Ние разполагаме с разработен от наши и външни специалисти проект за цялостна пешеходна зона, започваща от светофарите на кръстовището на бул. „България” и ул. „29-ти юни”, която в бъдеще ще обхване и улиците към кооперативния пазар и ще достигне до сградата на читалището. Проектът, за който Общината вече търси европейско финансиране, е много практичен, модерен и интересен и ще превърне центъра на Попово в нещо, за което ще ни завидят много от големите български градове.

От Пресцентъра на Община Попово

placeholder