1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Общинският съвет на Попово избра временно изпълняващи длъжността кметове и закри шест кметства

ПечатЕ-поща

На последната си за този мандат 53-та сесия от 21.09.2011 г., ОбС-Попово дискутира и гласува временно изпълняващи длъжността кмет на Община Попово и кметове на кметства във връзка с предстоящите местни избори на 23.10.2011 г. На основание чл. 42, ал. 6, във връзка с ал. 4, чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет избра за Временно изпълняващ длъжността кмет на Община Попово – инж. Милена Божанова Иванова (досегашен зам.-кмет на община Попово по бюджет, финанси и общинска собственост), за срок до полагане клетва на новоизбрания кмет на общината.

Общинският съвет избра още за временно изпълняващи длъжността кметове на кметства в Община Попово, за срок до полагане на клетва от новоизбраните кметове, следните лица, както следва:

1. Кметство с. Априлово - Красимир Иванов Кьосев;

2. Кметство с. Водица - Златко Стефанов Иванов;

3. Кметство с. Гагово - Пенка Пейчева Великова;

4. Кметство с. Глогинка - Шукрие Мехмедова Велиева;

5. Кметство с. Еленово - Фатме Фейзула Емин;

6. Кметство с. Зараево - Румяна Станчева Генова;

7. Кметство с. Кардам - Драган Георгиев Ганев;

8. Кметство с. Ковачевец - Радка Маркова Тодорова;

9. Кметство с. Козица - Анифе Ахмед Хюсеин;

10. Кметство с. Ломци - Басри Ибраимов Ахмедов;

11. Кметство с. Паламарца - Николинка Димитрова Стоянова;

12. Кметство с. Садина - Тодорка Цонева Минева;

13. Кметство с. Светлен - Наталия Милентинова Николова;

14. Кметство с. Славяново - Кунка Маринова Иванова;
Поради намаляване на населението към законно определената дата 21.06.2011 г. по постоянен адрес, по данни на ГД „ГРАО” и прилагане на съответната справка с броя на населението, ОбС-Попово закри следните шест кметства: кметство Долна Кабда, кметство Захари Стояново, кметство Осиково, кметство Посабина, кметство Тръстика и кметство Цар Асен.

В посочените шест кметства ще се проведат избори само за кмет на община и президент и вицепрезидент на Република България.

от Пресцентъра на Община Попово
placeholder