1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

4-ма младежи започват работа в Общинската администрация

ПечатЕ-поща

Новите служители са назначени по двете програми, към които Общината е бенефициент и работодател. И четиримата са на възраст до 29 години, съгласно Програмата „Старт на кариерата” и член 41 от Закона за насърчаване на заетостта.

След проведените интервюта, в началото на този месец, бяха сключени трудови договори с одобрените кандидати за срок от 9 месеца.

На длъжност Младши експерт и Младши специалисти назначените започват работа към Дирекция Административно -  правно и информационно обслужване.

От Пресцентъра на Община Попово
placeholder