1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Забрана за чупене, отсичане на клонки и бране на липов цвят

PDFПечатЕ-поща

ЗАПОВЕД № З-12-503 / 29.05.2012 г.

Във връзка с предстоящата кампания за събиране и предаване на липов цвят, в съответствие с чл. 11 и чл. 34 от Наредба № 1 на МТРС и чл. 7, ал. 1, т. 11 и т. 12 от Наредба № 1 за опазване на обществения ред и чистотата на населените места на територията на община Попово

ЗАБРАНЯВАМ:

Чупенето, отсичането на клонки и бране на цвят от липовите насаждения в населените места и край пътищата на територията на общината, в това число и събиране на прашец с цел търговия.

Нарушителите ще бъдат санкционирани с глоба в размер съгласно чл. 7 , ал. 1, т. 11 и т. 12 от Наредба № 1 за опазване на обществения ред и чистотата на населените места на територията на общината и обезщетение по чл. 34 от Наредба № 1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност.

Отговорни за изпълнение на настоящата заповед:

НАЗНАЧАВАМ:

1. На територията на кметствата на общината – кметовете и кметските наместници.

2. На територията на град Попово и неговите околностите – служителите на общинското звено  „ООР”

Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за изпълнение.

 

Д-Р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ: подпис и печат

Кмет на Община Попово

placeholder