1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Стартира благоустрояването на „Ковачевско кале” по спечелен от Община Попово мащабен проект

PDFПечатЕ-поща

На 19.06.2012 г. в 11.00 часа в присъствието на Председателя на ОбС-Попово, общински съветници, ръководителите на обвързаните с проекта фирми, гости и др., бе отслужен водосвет и направена първата копка до крепостта „Ковачевско кале”. С това символично действие започнаха строително-монтажните работи по проект „Обособяване на късноантичната крепост „Ковачевско кале” като атрактивен туристически комплекс”.

Проектът е на обща стойност 3 937 872 лв. и се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”. „Подкрепа за развитието на туристически атракции”. Строително-ремонтните и консервационни  дейности ще се извършат от спечелилия обществената поръчка консорциум „Ковачевско кале инженеринг” (образуван от „Хидрострой” АД и „Екса” АД) - София. Общинското участие е 15 % от гореспомената сума, а строителният надзор ще се упражнява от фирмата „СИ ВИ ЕМ -КОНСУЛТ” ООД, град Търговище.

Дейностите по проекта предвиждат довършване на консервационните работи по крепостта, изграждане на съпътстваща инфраструктура (пътища, паркинг, подходи, художествено осветление, експозиция, атракции на открито и др.) и свързаната дребномащабна техническа инфраструктура (благоустрояване на терена, озеленяване, обезпечаване с електроенергия и вода), така че крепостта да се оформи като един завършен туристически обект и да се включи активно в местните и регионални туристически маршрути и дестинации чрез:

- Ремонт, реконструкция и обновяване на средата на разкритите обекти на културно-историческото наследство в Община Попово;

- Доставка на подходящо оборудване, свързано пряко с целите и цялостната концепция на проекта и с оглед на най-ефективната му експлоатация;

- Консервация, реставрация и експониране на обектите, регистрирани като паметници на културата в контекста на прилежащата им природна среда;

- Внедряване на инсталации и съоръжения за алтернативни възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност на обектите и др.;

- Осигуряване на равен достъп на хора в неравностойно положение и на хора с увреждания;

Обяснено малко по-подробно, предвидена е реконсервация, консервация и частична реставрация на разкритите части от Западната порта с прилежащите й две кули; на други три разкопани досега кули от укрепителната система; на разкритата досега крепостна стена и на основите на няколкото сгради, разкопани досега във вътрешността й. Ще се изградят два паркинга – служебен и туристически (за автобуси и леки коли), а част от сегашния в началото си асфалтов път, водещ към село Посабина, ще се адаптира и разшири за нуждите на туристите. Обектът ще се електрифицира и водоснабди. В близост до него ще се изгради посетителски център, оборудван с мултимедийна техника и др. Ще се разработят и въведат модерни средства, представящи този римски град в цялостния му вид и блясък от 4-ти век. Някои от визуалните ефекти, предвидени в проекта, ще се осъществят за пръв път в България именно тук, в „Ковачевско кале”.

От запад, в пространството срещу крепостта, предстои да се изгради и т. нар. комплекс „Археополис”. Той ще включва експозиция на открито, атракцион, подпомагащ познавателния туризъм, антична сцена с 250 места за зрители и др. В него ще бъдат възстановявани, ритуали и събития от късноантичната епоха. Ще бъдат изградени две керамични ателиета с пещи за производство и изпичане на керамика, подобна на тази намирана тук при разкопките. Ще бъде монтирано декоративно и художествено осветление на крепостните съоръжения и на комплекса като цяло. Ще има възможност за демонстрация пред туристите на обсадна военна техника, облекло и оръжие.

Допълнително, но също по проекта, ще се обособят зона за пикник с барбекю, обзорни площадки за визуален и виртуален контакт на посетителите с крепостта, водни огледала на различни нива, антична чешма с фонтанки, пешеходни и експозиционни алеи, детска площадка и др. Ще се поставят информационни и указателни табели. Ще бъдат засадени вечнозелени и цъфтящи храсти и дървета, които ще променят облика на цялата местност.

Едно от големите предимства на проекта, урбанизиращ този късноримски археологически обект, е че една част от бъдещата автомагистрала „Хемус“ ще преминава в непосредствена близост до изграждащия се туристически комплекс. Това ще даде възможност в недалечно бъдеще един постоянен туристически поток да се отклонява за кратко от пътя си и да си отпочива на наша територия. Освен, че посетителите на обекта ще имат възможност да гостуват и на Попово, подпомагайки местния бизнес в сферата на услугите, те ще дават и своята лепта за развитието на туризма и на археологическите проучвания на поповския край.

Нещо повече и за изминалите археологически проучвания на "Ковачевско кале"


от Пресцентъра на Община Попово

placeholder