1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Кметът на Община Попово ще участва на заседание на Комитета за регионите на ЕС в Брюксел

PDFПечатЕ-поща

Кметът на Община Попово д-р Людмил Веселинов замина за Брюксел за да вземе участие в 96-тата пленарна сесия на Комитета на регионите на ЕС. Заседанието се провежда днес и утре (18-ти и 19-ти юли).

Пленарната сесия се открива днес в 15.00 часа местно време с изказване на г-н Андреас Мавроянис - заместник-министър по европейските въпроси, представляващ кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз и г-жа Сесилия Малмстрьом - член на Европейската комисия, отговаряща за вътрешните работи.

След избора на председател и зам.-председатели на Комитета ще се обсъдят и приемат становища, относно финансовите инструменти на ЕС в областта на вътрешните работи, глобалния подход към миграцията и мобилността и европейското териториално сътрудничество. Очаква се да се приемат още и Програма за околната среда и действия по климата (LIFE), градовете на бъдещето: градове, устойчиви в екологично и социално отношение, указания за трансевропейската енергийна инфраструктура, както и пакет от мерки за летищата и др.

Д-р Веселинов бе избран за член на Комитета на Регионите на ЕС с решение на Министерски съвет на 12-ти април тази година.

Ролята на Комитета на регионите е да представя местните и регионалните гледни точки относно законодателството на ЕС. Той прави това, като издава доклади („становища‟) за предложенията на Комисията. Комисията, Съветът и Парламентът трябва да се консултират с Комитета на регионите преди да се вземат решения, свързани с ЕС, по въпроси, касаещи местните и регионалните администрации (например относно околната среда, образованието, общественото здравеопазване или политиката в областта на заетостта). Понастоящем Комитетът на регионите се състои от 344 членове (и също толкова заместник-членове) от всички 27 държави от ЕС. Членовете и заместниците се назначават за петгодишен мандат от Съвета въз основа на предложения от държавите от ЕС. Всяка държава избира своите членове по собствен начин, но всички делегации отразяват политическия, географския и регионалния/местния баланс в своята държава.

Членовете са избрани членове или ключови участници в местните или регионалните органи в своя местен регион. Съгласно Лисабонския договор понастоящем Европейската комисия трябва да се консултира с местните и регионалните органи и техните асоциации на територията на ЕС още по време на предзаконодателния етап. Комитетът на регионите, като говорител на местните и регионалните органи, е сериозно ангажиран с тази процедура. След като Комисията направи законодателно предложение, тя трябва отново да се консултира с Комитета, ако предложението засяга една или повече политически области, които засягат пряко местните и регионалните органи.

За контакти:

Йорданка Георгиева – PR

+ 359 608 40252

+359 878 675 805

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

placeholder