1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Започна приема на декларации за освобождаване от такса смет

PDFПечатЕ-поща

Уважаеми данъкоплатци,

От 1-ви септември 2012 г. започна приемането на декларации за освобождаване от такса за услугите „Сметосъбиране и сметоизвозване” и „Обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения” за имоти, които няма да се ползват през цялата 2013 година. Срокът за приемане на декларации е до 30-ти ноември 2012 г.

Напомняме, че на 30-ти октомври 2012 г. изтича законовият срок за заплащане на втората последна вноска за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и  такса „Битови отпадъци”, и четвърта последна вноска за патентен данък за 2012 г., като след тази дата върху не внесената сума ще се начислява наказателна лихва.

Плащанията може да направите на касите в паричния салон на Дирекция „Местни данъци и такси” в сградата на Община Попово или по банков път, на обявената на интернет страницата на Община Попово банкова сметка. Работното време на данъчните каси е от 8.00 ч.- 12.00 ч. и от 13.00 ч.-16.30 ч. Паралелно с плащането на текущите данъци и такси всеки може да погаси задължението си за минал период, ако има такова.

Апелираме към гражданите и фирмите с просрочени задължения своевременно да предприемат действия по издължаването им с цел, към тях да не бъдат насочени способите на принудителното събиране, с което допълнително се утежнява финансовото им състояние.

Лицата, които са се освободили от собственост на недвижими имоти или МПС, следва да представят в Дирекция „Местни данъци и такси” копие от нотариален акт или договор за покупко-продажба на МПС, за закриване на тези партиди, с което да се преустанови начисляването на недължими данъци и лихви върху тях.

от Дирекция „Местни данъци и такси”

placeholder