1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Декларация на ОбС-Попово, относно съдбата на ЖП гара Попово

PDFПечатЕ-поща

До

г-н Ивайло Московски

Министър на ТИТС

на Република България

копие

Изпълнителен директор

„Холлдинг Български държавни железници” ЕАД

Пътнически превози

Д Е К Л А Р А Ц И Я

на Общински съвет – община Попово

Уважаеми господин Министър,

Ние, общинските съветници от община Попово, с пълно единодушие приехме тази Декларация по повод промените, предлагани с проекто-графика  за движение на влаковете през 2012/2013 г., засягащи интересите и потребностите на гражданите на община Попово.

С тези промени не се предвижда спиране на Гара Попово на ускорените бързи влакове  с № 2610 /Варна–София - на 10,18 часа от гара Попово/ и 2611 /София-Варна - на 07,00 часа от гара Попово/. Този факт не просто обезсмисля традиционния транспортен възел Попово, а е в ущърб и на десетките, ежедневно ползващи се от услугите на железопътния транспорт наши граждани. Искаме да подчертаем, че гара Попово обслужва гражданите не само на нашата община! Тя се явява основен железопътен център за хората от общините Разград, Опака, Лозница и Антоново пътуващи по направлението София – Варна - София, а действуващият в момента ГДВ е в основата и на автобусните транспортни схеми в тези общини.

Успоредно с това, обръщаме се към Вас с молба и за запазване часовия график за движение на ПВ 20135 (заминаващ за гара Попово от гара Горна Оряховица в 07,05 часа), на мястото на който е предвиден ПВ 20151 с часови график напълно неприемлив за хората, за които железопътния транспорт е единственото средство за придвижване до работните места.

Уважаеми господин Московски, водени от убеждението си, че основната функция на пътническия железопътен транспорт е да задоволява нуждите на хората, ние се обръщаме към вас с настояване да наложите на ръководството на Държавните железници при изготвяне окончателния вариант на ГДВ за 2012/2013 да се водят не от неясни и необосновани критерии, а да изхождат основно от потребностите на българските граждани.

Уверени сме, уважаеми господин Министър, че доказаната Ви способност да действувате именно в интерес на хората ще е водеща при вземане на Вашето управленско решение по този въпрос!

С уважение!

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

Председател на ОбС Попово

placeholder