1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ноемврийски "ден на кмета"

PDFПечатЕ-поща

Традиционната петъчна среща на кметовете на кметства от община Попово се проведе на 9 ноември 2012 г. На нея присъстваха Трифон Трифонов – зам.-кмет на община Попово, Владимир Иванов – секретар на Общината, кметове и кметски наместници и представители на общинска администрация. Секретарят запозна присъстващите с дневния ред, при който премина срещата.

По първа точка – доклад за готовността на Общината за зимния период, взе отношение  заместник кметът Трифон Трифонов. Той представи на кметовете хората, които пряко ще отговарят за организацията по снегопочистването на основните пътни артерии в община Попово: Христо Ангелов и Румен Друмев. Към тях кметовете трябва да подават сигнали за нередности по почистването на главните пътища през зимните месеци. Всеки един кмет и кметски наместник докладва за готовността на населеното място, което представлява, за зимния период. Осигурени са машини за снегопочистването в селата, собствениците на магазини са подготвени със стоки от първа необходимост, в повечето села е решен и проблемът с набавянето на дърва за населението и институциите – кметства, читалища, училища, детски градини, пенсионерски клубове, здравни пунктове.

По следващата точка от дневния ред презентация направиха социалните работници по проект „И аз имам семейство”. Те представиха на присъстващите услугата „Приемна грижа”. Направиха разяснения относно самите процедури за кандидатстване за приемен родител и апелираха кметовете да насърчават хората, които имат желание, да се включат в този проект.

Последната точка бе презентация за придобиване на знания за фондация "Местна инициативна група - Попово". Чрез нея кметовете и кметски наместници разбраха мерки, по които могат да кандидатстват, и необходимите документи за това.

автор: Гергана Цонева

placeholder