1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Стартира набирането на кандидати за доброволния резерв във военните формирования на видовете въоръжени сили за 2013 г. на Р. България

PDFПечатЕ-поща

Със заповед № ОХ – 889/21.12.2012 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени свободни длъжности за резервисти във военните формирования на видовете въоръжени сили – СВ, ВВС и ВМС. Свободните позиции ще се попълват чрез конкурс, който ще се проведе по документи при спазване на изискванията на Закона за резерва на въоръжените сили и Правилника за неговото прилагане. Срокът за провеждане на конкурсите е до 18.04.2013 г., а за подаване на документи за кандидатстване за служба в доброволния резерв в съответните териториални структури за водене на военен отчет на Централно военно окръжие е до 28.03.2013 г. включително.

Общо за страната свободните щатове са 1199: 699 за сухопътни войски, 395 за военно-въздушните сили и 105 за военно-морските сили.

Повече информация можете да получите в стая 319, ет 3 в административната сграда на община Попово или на тел. 0608 / 40-231 и 40-232 - Звено "Военен отчет" или от сайта на Централно военно окръжие - София.

Резерв на въоръжените сили са български граждани с военна или друга специална подготовка годни за военна/военновременна служба, които в мирно време доброволно са поели ангажимента за съчетаване на военната и цивилната кариера и такива, които за военно време могат да получат мобилизационно назначение, както и техника доброволно предоставяна за мирно време и такава, която за военно време може да получи мобилизационно назначение.

Мисията на резерва е: да комплектува с подготвен и добре екипиран личен състав и с изправна техника военните формирования от въоръжените сили в мирно и военно време и структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България на други сили от системата за национална сигурност на Република България във военно време; да поддържа комплектоваността със запасни и техника-запас на военните формирования от въоръжените сили при продължителни военни действия във военно време

Резерва на въоръжените сили се изгражда в съответствие с актуализирана и устойчива нормативна уредба; със състав, численост и структура отговарящи на мисията и задачите на въоръжените сили; с централизирана система за: планиране, управление, подготовка, използване и водене на отчета;  с оптимизиран количествен и качествен състав; със смесен принцип на комплектуване – доброволен и задължителен; с въведени адекватни програми за мотивация и стимулиране, с увеличен принос в мирно време и използване в широк спектър от мисии и операции в страната и извън нейната територия, включително и по защита на населението; с нормативно урегулирани взаимоотношения между работодателите/собствениците на техника и Министерството на отбраната.

За контакти с Областен военен отдел – Търговище: гр. Търговище, кв. „Запад”, 7703, ПК 25, тел: 0601 / 6 24 31

От Пресцентъра на Община Попово

placeholder