1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Община Попово твърдо поддържа стратегията си за развитието на туризма на собствена територия

PDFПечатЕ-поща

Община Попово спечели съвместен проект с общините Исперих и Разград: "Исперих-Разград-Попово: Път на древни култури и традиции". Проектното предложение на трите партниращи си общини, с водеща Исперих, бе класирано на първо място със 119 точки пред други 12. Общият размер на стойността на проекта е 481830,24 лв., а продължителността му ще бъде 24 месеца. Финасовият принос на общините е 5% от цялата защитена сума.

В класирането след нас се наредиха Столична община, общините Варна, Кюстендил, Благоевград и много други. Официалната церемония по подписването на договора с управляващия орган на ОПРР по съвместния проект е планирана за 18.02.2013 г в 11.00 часа в Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие".

На етап оценка на административното съответствие и допустимостта бяха отхвърлени проектните предложения на общините: Бяла, Първомай, Белоградчик, Хисаря, Павликени, Видин, Долна Митрополия и Свиленград.

Кандидатстването на трите общини беше по схема BG161PO001/3.2-03/2012 "Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II". Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Изискването бе кандидатите да участват в партньорство с още най-малко две общини с цел обособяване на туристически район, формиране на общ туристически продукт и осъществяване на регионален маркетинг и реклама.

Проектите по тази схема ще се осъществяват на територията на Република България и на 10-те генериращи пазара за българския туризъм: Великобритания; Германия; Гърция; Румъния; Русия; Сърбия; Турция; Украйна; Чехия и Швеция.

Проектът включва:

1. Разработване на туристически пакети и/или диверсификация на съществуващи такива;

2. Рекламни дейности, подготовка и разпространение на информационни и рекламни материали за туристическия район и туристическия продукт;

3. Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири;

4. Изследвания на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности;

5. Организиране на експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти;

6. Подкрепа на дейности за обществено осведомяване и информационни услуги - комуникационни кампании за подобряване на осведомеността за природното, културно и историческо наследство и приноса на туризма към развитието на района, разпространение на подходяща информация сред туристическия бизнес, организиране на туристически форуми за насърчаване на ефективната двустранна комуникация, участие и ангажиране на местния бизнес в разпознаването и разрешаването на общи проблеми.

Община Исперих ще развива основно даденостите на Сборяново и тракийските гробници, а Община Разград – Абритус.

Акцентът на община Попово е в посока по-нататъшното развитие на късноримската крепост "Ковачевско кале" като туристическа дестинация, заедно с природните дадености на целия район.

От Пресцентъра на Община Попово

placeholder