1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Покана за пресконференция

PDFПечатЕ-поща

На 14 март 2013 г., от 14:00часа, в заседателната зала на Общински съвет – Попово, в сградата на Общинска администрация,   ще се проведе начална пресконференция по проект „Община Попово - ефективно функционираща  администрация в изпълнение на принципите за добро управление ”.

Проектът се реализира по Приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет“. Безвъзмездната финансова подкрепа по него е в размер на 165 742 лв.

Община Попово кани медиите и заинтересованите страни да се запознаят с целите, дейностите и търсените резултати от проекта, който е с продължителност 18 месеца.

Основната цел на проекта е чрез препоръките направени след изготвяне на функционален анализ да се подобри ефективността и организационното развитие на Общинската администрация.

За допълнителна информация:

Йорданка Георгиева – PR и ръководител на проекта

0608/ 40 252

0878 675 805

placeholder