Заключителната пресконференция на „Нови възможности и насърчаване на лица от рискови групи чрез създаване на социално предприятие в Община Попово”

Сряда, 27 Март 2013г.

Печат

Днес, 27.03.2013 г. в заседателната зала на ОбС – Попово се проведе заключителната пресконференция по проект „Нови възможности и насърчаване на лица от рискови групи чрез създаване на социално предприятие в Община Попово.”

Проектът бе финансиран от Европейския социален фонд по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с общ бюджет 235 949 лв. С решение на Общински съвет-Попово през март миналата година бе създадено „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в Община Попово”. Кметът на общината сключи трудови договори с персонала на социалното предприятие и наетите 15 безработни лица от малцинствените групи за срок от 12 месеца.

Предприятието извършва дейности по подготовка, засяване и поддържане на над 900 кв. м цветни площи, както и косене, плевене и почистване на територията на парка и центъра, възлизащи на над 210 дка зелени площи и алеи. За периода на действие на проекта се извършиха дейности по закупуване на работно облекло, оборудване и материали необходими за дейността на социалното предприятие. Осъществиха се доставки на разсад за засаждане на цветните градини в централната градска част и на територията на градския парк.

Чрез дейностите в проекта се осигури заетост и подкрепа на 15 лица от рисковите групи, като по този начин се подпомогна справянето с проблемите им, произтичащи от бедността и социалната изолация.

След приключването на проекта на 31.03.2013 социалното предприятие ще продължи дейността си още минимум 5 години. На заседание на Общински съвет – Попово, което ще се проведе утре – 28 март, се очаква да се приеме правилник за организацията и дейността на ОП „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство при Община Попово”.

Йорданка Георгиева – PR

+ 359 608 40252

+359 878 675 805

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.