1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Изтича срока за плащане на местни данъци и такси с отстъпка

PDFПечатЕ-поща

Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Попово напомня на данъкоплатците, че срокът за плащане на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства с 5-процента отстъпка изтича на 30 април 2013 г.(вторник). Отстъпката се ползва при заплащане на пълния размер на задълженията за годината.

На 30 април изтича и срокът за плащане на втората вноска за патентен данък за 2013 г.

Лицата, които не се възползват от възможността да заплатят в срок с полагаща се 5% отстъпка, могат да погасяват задълженията си за данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъка върху превозните средства на две равни вноски в следните срокове:

  • Първа вноска – до 01 юли 2013 г.
  • Втора вноска – до 30 октомври 2013 г.

След изтичане на сроковете за плащане се начисляват лихви.

Дължимите суми могат да се платят на данъчните каси в Община Попово, по банков път или чрез пощенски запис. За удобство на данъкоплатиците от 2013 г. в паричния салон на дирекция „Местни данъци и такси” е поставено устройство ПОС терминал, посредством което е възможно заплащане на местни данъци и такси с притежавани от лицата дебитни и кредитни карти. Приемат се плащания с по – разпространените видове дебитни и кредитни карти – VISA, MasterCard, VISA Electron и Maestro, като при плащането чрез ПОС терминал не се удържат такси от лицето.


placeholder