1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Проект на Общинския план за развитие на община Попово за периода 2014-2020 г.

PDFПечатЕ-поща

Уважаеми дами и господа, публикуван е проект на Общинския план за развитие на  Община Попово за периода 2014-2020 г.

Общинските планове за развитие са елемент от йерархичната система от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, регламентирани със Закона за регионалното развитие (ЗРР). Те се изготвят за период на действие от 7 години (който съвпада с програмния период на ЕС).

Общинският план за развитие (ОПР) на Община Попово за периода 2014-2020 г. ще определи средносрочните цели и приоритети за развитие на Община Попово, отчитайки специфичните характеристики и потенциалът на общината и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в областната стратегия за развитие.

Водещ принцип при разработването на общинските планове е партньорството с широк кръг заинтересовани страни – организации, институции, икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

В тази връзка, Общинска администрация - Попово отправя покана за изпращане на мнения и препоръки на електронната поща на общината - Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Разчитаме на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

Предварителен проект на Общинския план за развитие на Община Попово за периода 2014 - 2020 г. можете да изтеглите от ТУК

placeholder