1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Сесия на Общински съвет – Попово

PDFПечатЕ-поща

В последния ден на месец октомври се проведе двадесет и седмото заседание на Общински съвет – Попово. На него присъстваха заместник кметовете инж. Милена Божанова и Трифон Трифонов, както и представители на Общинска администрация.

Единодушно съветниците одобриха разкриването на 4 нови работни места в звено ,Дейности и мероприятия към общинска администрация”,  за опазване и поддържане  на туристическите обекти Коваческо кале, Капански архитектурно- етнографски комплекс в с. Садина и Екопътеката „Голяма река” с. Иванча.

По втора точка се взеха  решения относно актуализацията на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2013г. касаещи се за отпускане на средства необходими за: водоснабдяване и канализация в село Захари Стояново, работни заплати към туристическия комплекс „Ковачевското кале”, изграждане на спортна площадка в дом за възрастни с умствена изостаналост в с. Медовина, както и включване в инвестиционната програма разработване на проект за основен ремонт на уличната мрежа в града.

Поради проявения интерес за посещения в „Капански архитектурно- етнографски комплекс” в с. Садина и с оглед запазване на добрите условия там,  бе предложено да се гласува такса за ползване на комплекса – 12, 50 лв на легло на ден, и позлване на лятната градина и кухня -45 лв на ден. Съветниците единодушно подкрепиха предложението.

В хода на заседанието се взеха решения още за: възстановяване на земеделска земя на църковното настоятелство край с. Априлово, както и безвъзмездно прехвърляне на собствеността на  имот от държавата на общината, който се използва  от пенсионерски клуб номер 1 в гр. Попово, с цел извършване на ремонт.

Съветниците одобриха и прехвърлянето от държавна в общинска собственост на военното формирование в с. Голямо Ново, с цел имотите да бъдат преустроени в спортно -развлекателен и възстановителен център в следващия програмен период.

След обсъждане бяха избрани  съдебни заседатели в Окръжен съд -Търговище за мандата 2014-2018 година.

Общинският съвет  гласува делегиране на правомощия на Кмета на Община Попово д-р Людмил Веселинов за членство в Асоциация „ВиК”, която ще приема регионалните генерални планове за водоснабдяване и канализация на областно ниво. Директор дирекция „ТСУ” – инж. Николай Николов очерта основните приоритети в стратегията за развитие на ВиК сектора на общинско ниво за постигане на устойчивост в цените на водата в дългосрочен период.

Последната точка от дневния ред бе свързана с промяна в структурата на Общинския съвет- Попово, и по-конкретно за избор на още един заместник-председател. Съветниците от политическа партия Герб демонстративно напуснаха заседанието. Въпреки това, с 16 гласа „За” общинските съветници гласуваха единственото предложение за поста - Хасан Хасан от групата на РЗС.

placeholder