1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Община Попово с нов одобрен проект по оперативна програма „Административен капацитет”

Управляващият орган на оперативна програма „Административен капацитет” със свое решение е одобрил проектното предложение на Община Попово с наименование ”Комппетентни служители – модерна общинска администрация Попово”.

Предстои подписване на договор с оперативната програма, след което ще стартира едногодишния период на изпълнение на дейностите.

Служителите в администрацията, както и кметовете и кметските наместници ще бъдат в включени в различни обучения за да повишат професионалните си знания и умения.  В рамките на проекта са предвидени курсове за делово общуване на английски език, резултатно-ориентирано управление, презентационни умения и други специализирани обучения.

Бюджетът на проекта е 199 965 лева, които ще бъдат изцяло финансирани от оперативната програма.

Това ще бъде шестият проект по ОПАК, който Община Попово ще реализира.

placeholder