1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Монети от над 42 римски императори са открити досега в Ковачевско кале до Попово

PDFПечатЕ-поща

Монети от 42 римски и византийски владетели, 6 императрици, посмъртни в памет на император Константин I Велики, възпоменателни на градовете Рим и Константинопол, варварски и държавни ментета, както и единични бронзови монети на македонските владетели Филип II и Александър III са открили досега археолозите в Ковачевско кале до град Попово! Количеството монети, добити от разкопките, започнали в далечната 1990 г. надхвърли 4500, като само по време на най-мащабните археологически проучвания през 2013 г., музеят в Попово се е обогатил с над 2400 броя.

Установено е, че през Ковачевско кале са циркулирали монети, отсечени в различните работилници на монетарниците на петнадесет града на късната Римската империя - Аквилея (в дн. Италия), Александрия (в дн. Египет), Антиохия (в дн. Турция), Арелате (в дн. Франция), Кизик (в дн. Турция), Константинопол (в дн. Турция), Лугдунум (в дн. Франция), Никомедия (в дн. Турция), Рим (в дн. Италия), Сисция (в дн. Хърватска), Сирмиум (в дн. Сърбия), Тесалоник (в дн. Гърция), Тицинум (в дн. Италия), Тревери (в дн. Германия) и Хераклея (в дн. Турция). Преобладават тези, отсечени в градовете Константинопол, Никомедия и Кизик.

Макар и единични, колониалните монети, намерени в кулите или във вътрешността на крепостта показват принадлежността си към автономните градове Никополис ад Иструм (дн. руините до село Никюп, Великотърновско), Марцианополис (дн. руините в квартал Река Девня на град Девня), Одесос (дн. под централната част на град Варна), Августа Траяна (дн. под централната част на Стара Загора) и Сердика (дн. под централната част на София).

Смята се за доказано въз основа на обилния нумизматичен материал, находките и тухлените печати, откривани върху изпадалите от зидовете тухли или на място върху руините на укрепителната система, че грандиозната строителна дейност е извършена в края на съуправлението на императорите Лициний I и Константин I Велики  - или около 324 г. Най-късните открити засега монети в последния културен пласт са различен номинал фолиси, отсечени при византийския император Юстин II през 578 г.  – около времето, когато жителите на крепостта, превърнали се в бежанци, я напускат за винаги, търсейки по-спокойни места за заселване.

Откритите бронзови монети от IV в. пр. Хр. произхождат от един по-ранна епоха, много преди построяването на крепостта, а тези от II и III в., както и от X и XI в. сл. Хр., не са подкрепени от синхронни на тях културни наслагвания, попадайки случайно и при различни обстоятелства на територията на Ковачевското кале.


Списък на владетелите и техни родственици, чиито монети са циркулирали през т. нар. „Ковачевско кале”

Филип II Македонски (359-336 г. пр. Хр.)
Фаустина Филия (Млада), съпруга на Марк Аврелий (161-180)
Траян (98-117)
Каракала (207-217)
Макрин (217-218)
Елагабал (218-222)
Север Александър (222-235)
Филип I Араб (244-249)
Клавдий II Готски (268-270)
Аврелиан (270-275)
Марк Аврелий Проб (276 – 282)
Карин (283-285)
Максимиан Херкулий (285–286)
Галерий (305-311)
Максимин II Даза (305-311)
Лициний I (308-324)
Константин I Велики (307-337)
Лициний II (317-324)
Елена (250-330) (посмъртна), майка на Константин I Велики
град Рим (330-337) - възпоминателни
град Константинопол (330-337) – възпоминателни
Теодора, съпруга на Констанций Хлор (293-305)
Фауста, втора съпруга на Константин I Велики
Крисп (317-326)
Делмаций (335-337)
Константин II (337-340)
Констант (337-350)
Констанций II (337-361)
Константин I - посмъртна, 1 тип
Константин I - посмъртна, 2 тип
Магненций (350-353)
Деценций (350-353) като цезар
Констанций Гал (351-353)
Юлиан II Апостат (360-363)
Валентиниан I (364-375)
Валент (364-378)
Грациан (375-383)
Магнус Максим (383–388)
Валентиниан II (375-392)
Теодосий I Велики (379-395)
Елия Флацила, първа съпруга на имп. Теодосий I
Аркадий (395-408)
Елия Евдоксия, съпруга на имп. Аркадий
Хонорий (395-423)
Теодосий II (408-450)
Валентиниан III (423-455)
Анастасий I (491-518)
Юстиниан I (527-565)
Юстин II (565-578)
Лъв VI Философ (886-912)
Константин VIII (1025-1028)
Варварски и държавни имитации на монети от Късната римска империя


placeholder