1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Покана за участие в Обществен форум за предварително обсъждане на проект за ПУП – План за регулация и застрояване за преструктуриране на ж.к. “Младост”

PDFПечатЕ-поща

Уважаеми госпожи и господа,

В момента тече процес на изработване на проект за подробен устройствен план на жилищен комплекс “Младост” – гр. Попово. Това е първата важна крачка към устройствено обезпечаване на територията на комплекса и възможността след това за изработване на инвестиционни проекти за подобряване на жизената среда и съответно кандидатстване по оперативните програми към ЕС за целево отпускане на средства.

Екип от експерти е изработил вариантно решение на ПУП – План за регулация и застрояване със съответните схеми към него, които бихме желали да обсъдим с всички граждани и заинтересовани страни, преди предаването на проекта и пристъпване към съгласуване и обществено обсъждане по реда на чл. 127, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ.

Целта на предварителното обсъждане е гражданите да се запознаят с предвижданията на проекта, да изразят своите мнения и виждания, с оглед постигането на пълноценен и реалистичнен план, който да допринесе за развитието на територията на жилищния комплекс и да осигури реализацията на предстоящи инвестиционни намерения, без да се уврежда качеството на околната среда.

Преди окончателното приключване и разглеждане на проекта за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на ж.к. “Младост”, общината организира предварителен Обществен форум за обсъждане на проекта  за ПУП и кани всички, които имат отношение към жилищен комплекс Младост и прилежащите му територии, да споделят своите мнения и препоръки.

Форумът ще се проведе на 20.12.2016 г. /вторник/ от 14.30 часа в Заседателна зала на ОбС Попово на 2-ри етаж в сградата на община Попово.

placeholder