Покана за пресконференция по проект

Неделя, 15 Януари 2017г.

Печат

Покана за пресконференция по проект „Обновяване на публичната инфраструктура чрез повишаване енергийната ефективност на обществени сгради, предоставящи административни и културни услуги за устойчиво развитие на гр. Попово”