Община Попово сключи договор по процедура „Развитие на социалното предприемачество” и ще получи финансиране от ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Вторник, 08 Май 2018г.

Печат


От Ръководството на ТП на НОИ - Търговище