Отчети - Омбудсман

Печат

Годишен отчет на Обществен посредник при Община Попово за 2010 г. (10 страници)

Годишен отчет на Обществен посредник при Община Попово за 2011 г. (10 страници)