1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Отчети на администрацията

PDFПечатЕ-поща

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ за управление на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за 2020 година

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ за управление на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за 2019 година

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ за управление на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за 2018 година

ОТЧЕТ за изразходваните средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози 2021 г.

ОТЧЕТ за изразходваните средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози 2020 г.

ОТЧЕТ за изразходваните средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози 2019 г.

ОТЧЕТ за изразходваните средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози 2018 г.

ОТЧЕТ за изразходваните средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози 2017 г.placeholder