1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Отчети на администрацията

PDFПечатЕ-поща

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ за управление на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за 2020 година

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ за управление на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за 2019 година

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ за управление на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за 2018 година

ОТЧЕТ по чл. 71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

ОТЧЕТ по чл. 71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

ОТЧЕТ за изразходваните средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози 2021 г.

ОТЧЕТ за изразходваните средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози 2020 г.

ОТЧЕТ за изразходваните средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози 2019 г.

ОТЧЕТ за изразходваните средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози 2018 г.

ОТЧЕТ за изразходваните средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози 2017 г.placeholder