1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Работно време

PDFПечатЕ-поща

Работно време на общинската администрация с граждани:

от 08.00 до 16.30 часа (без обедна почивка)

ОБЩИНСКА КАСА и ДЕЛОВОДСТВО (за заявяване и плащане на административни услуги, наеми и др., находяща се в информационен център):

от 08.00 до 16.30 часа (без обедна почивка)

СЛУЖБА ГРАО:

от 08.00 до 16.30 часа (без обедна почивка)

Дирекция "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" (за плащане на местни данъци и такси):

от 08.00 до 16.30 часа (без обедна почивка)

Служба ГРАО издава смъртни актове и през почивни и празнични дни от 08.00 до 16.00 часа (звънец на централен вход на административната сграда на общината)


Работно време на общинската администрация:
от 08.00 до 13.00 часа
от 13.00 до 17.00 часаПРИЕМНИ ДНИ НА КМЕТА С ГРАЖДАНИ:

понеделник (от 14.00 до 16.00 часаили до приключване на желаещите за прием)

Организира се при постъпили 8 или над 8 заявления на граждани и според текущите служебни ангажименти на кмета!

ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ ПРИ КМЕТА НА ОБЩИНА ПОПОВО

(Предава се собственоръчно в центъра за административно обслужване на населението)

ПРИЕМНИ ДНИ НА ЗАМ.-КМЕТОВЕТЕ И НА СЕКРЕТАРЯ НА ОБЩИНАТА С ГРАЖДАНИ:

Всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа, в зависимост от текущите им служебни ангажименти.

placeholder