1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Структура, състав на Община Попово

PDFПечатЕ-поща


КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО: д-р Людмил Димитров Веселинов

Структура на Общинска администрация - гр. Попово

Структура на звена и общинско предприятие при Общинска администрация – гр. Попово

 ЗАМЕСТНИК КМЕТОВЕ НА ОБЩИНА ПОПОВО:

Милена Божанова Иванова - бюджет, финанси, общинска собственост, европейски програми и проекти;

Трифон Петров Трифонов  - заместник-кмет по сигурността;

Димитър Петков Петков - заместник-кмет, ресор „Екология и транспорт”

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ПОПОВО:

Христо Белчев Ненов

ДИРЕКЦИИ И ДИРЕКТОРИ НА ДИРЕКЦИИ НА ОБЩИНА ПОПОВО:

Дирекция "Административно - правно информационно обслужване  и oбществени поръчки":

Директор на дирекция - Ивайло Евгениев Иванов

Дирекция "ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА":

Директор на дирекция - Мариан Митков Маринов

Дирекция "ТЕРИТОРИАЛНО-СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И АРХИТЕКТУРА":

Директор на дирекция - Добрин Калинов Добрев

Дирекция "МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ЕКОЛОГИЯ И ТРАНСПОРТ":

Директор на дирекция - Красимир Дамянов Колев

Дирекция "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ":

Директор на дирекция - Олга Стефанова Обретенова

Дирекция "ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ":

Директор на дирекция - Дарина Енчева Димитрова

ГЛАВНИ ЕКСПЕРТИ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА СЛЕДНИТЕ СЕКТОРИ:

"ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"

Александър Стефанов - Главен експерт

"ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"

Зорница Стоева - Главен Експерт, Дирекция „АПИО и ОП“

"ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ"

Димитър Наумов - Главен експерт, Дирекция „АПИО и ОП“

"СЧЕТОВОДСТВО"

Пенка Божилова - Главен счетоводител, Дирекция „ФСДУС“

"ФИНАНСИ"

Георги Стоянов Пенчев - Главен експерт, Дирекция „ФСДУС“

„Обществени поръчки“

Тодор Веселинов Тодоров - Старши юрисконсулт, Дирекция „АПИО и ОП“

ЗВЕНА В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ:

Звено „Програми, проекти, връзки с обществеността и бизнеса“

Йорданка Георгиева - Ръководител звено

Звено "Заведение за социални услуги"

Свилена Анкова - Управител

Звено "За изпълнение на мероприятия по защита на населението от бедствия и аварии"

Данчо Николаев - Ръководител звено

Звено "Охрана и контрол"

Илия Здравков Илиев - Ръководител звено

Звено за обслужване на туристически комплекс "Ковачевско кале"

Атанас Даринов Сагев - Ръководител звено

Звено „Приют за безстопанствени животни”

Мустафа Мазлумов Османов - Главен експерт

Звено "Инфраструктура и благоустрояване"

Красимир Дамянов Колев - Директор „МРЕТ“

Звено „Гробищна администрация“

Красимир Петров Кънев - Специалист

звено "Транспорт и поддръжка"

Неделчо Русев Неделчев - Специалист

Звено "Образование"

Дарина Енчева Димитрова - Директор „ХД“

Звено "Дом за възрастни с умствена изостаналост", с. Медовина

Ивета Кънчева Кънева - Директор

Звено "Дом на културата"

Маринка Великова Димова - Ръководител звено

Звено „Центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания и Център за обществена подкрепа“ - Юлияна Димова Петрова

Исторически музей - гр. Попово - Владимир Пенчев Иванов

Общинско предприятие " Социално предприятие за озеленяване и благоустроиство при община  Попово " - Красимир Петров Костадинов

"Център за настаняване от семеен тип за деца / младежи с увреждания" - гр. Попово - Нина Николаева Димитрова

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОПОВО:

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА:

1 с. Зараево Реджеб Юсуфов Синапов
2 с. Кардам Мирослав Николов Янчев
3 с. Ломци Денчо Добрев Дечев
4 с. Садина Хриска Станева Тодорова
5 с. Светлен Юри Дамянов Илиев
6 с. Славяново Алтънай Алиева Ереджебова
7 с. Априлово Миран Иванов Стоянов
8 с. Водица Иван Георгиев Иванов
9 с. Гагово Десислава Стефчова Друмева-Кънева
10 с. Глогинка Тихомир Христов Ангелов
11 с. Ковачевец Николай Димитров Николаев
12 с. Медовина Тодор Иванов Борисов
13 с. Дриново Теменужка Събева Берберска
14 с. Еленово Джамал Юсеинов Бозев
15 с. Козица Хасан Мехмедов Идиризов
16 с. Паламарца Георги Тиханов Георгиев
17 с. Захари Стояново Айдън Исуфов Абдулов
18 с. Баба Тонка Мария Георгиева Димитрова
19 с. Долна Кабда Хасан Ибрямов Хасанов
20 с. Звезда Костадин Стефанов Костадинов
21 с. Заветно Димитър Росенов Димитров
22 с. Посабина Цветан Борисов Цветков
23 с. Тръстика Мехмед Хасан Мехмед
24 с. Цар Асен Красимир Николов ЦоневКМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ:

25 с. Осиково Първолета Николова Дилинчева
26 с. Берковски Мариян Атанасов Стоянов
27 с. Бракница Георги Атанасов Георгиев
28 с. Горица Георги Стефанов Димитров
29 с. Долец Стефан Гонев Савов
30 с. Иванча Анифе Сафетова Ереджебова
31 с. Конак Илиян Илиев Маринов
32 с. Манастирца Реджеб Меджидов Мехмедов
33 с. Марчино Петър Иванов Ганев
34 с. Помощица Илия Обрешков Илиев

КМЕТСКИ ПЪЛНОМОЩНИЦИ:

01. Атанас Атанасов – отговаря за квартал Невски, тел. 0608 / 4-25-03; моб. 0899837320

02. Светла Александрова – отговаря за квартал Сеячи, тел. 0608 / 4-39-76; моб.  0878 675869

placeholder