1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Газоснабдяване

PDFПечатЕ-поща

От 28.07.2008 г. "Дунавгаз" ЕАД обедини дружествата "Газоснабдяване Русе" ЕАД, "Газоснабдяване Разград" ЕАД, "Газоснабдяване Попово" ЕАД, "Ловечгаз 96" ЕАД, "Павгаз" ЕАД, "Раховецгаз 96" ЕАД и "Плевенгаз" ЕАД.

Приемащото дружество “Дунавгаз“ЕАД е със седалище и адрес на управление в град София, ул. “Филип Кутев“ №5, регистрирано по ф.д. № 2902/2007г. на СГС, с ЕИК 175253561 и ИН по ЗДДС BG 175253561.

В резултат на преобразуването “Газоснабдяване Попово“ ЕАД се прекратява, а “Дунавгаз“ ЕАД става универсален правоприемчик и съответно носител на всички права, задължения и фактически отношения, включително страна по всички договори, сключени от “Газоснабдяване Попово“ ЕАД.

През месец юли 1990 г. Попово е включен към северния пръстен на Националната газопреносна мрежа чрез изградено за нуждите на завод “Стоманени профили” АД газопроводно отклонение.

През 1998 г. при съвместното участие на “Овергаз Инк.” и Община Попово е създадено “Газоснабдяване Попово” АД. Дружеството има предмет на дейност: “Инвестиране, проектиране, изграждане, експлоатация и ремонт на газоснабдителна мрежа в обекти и съоръжения, свързани с използването на природен газ на територията на Община Попово и продажба на природен газ”. Притежава лиценз за разпределение на природен газ № Л-054-08 / 08.01.2001 г.

На 18 февруари 2002 г. 15 обществени сгради и обекти в нашия град започнаха ползването на природен газ. През изминалия от тогава шестгодишен период “Газоснабдяване Попово” ЕАДсъздаде добри условия за развитие на икономиката в града, за подобряване екологията и условията за живот на поповчани.

Сега потребителите на синьото гориво от промишлената сфера са общо 19, от обществено-административния сектор – 47, домакинствата, ползващи природен газ са 550.

Изградената до настоящия момент газоразпределителна мрежа е с обща дължина около 30 километра и предоставя възможност на повече от 2500 домакинствата да се газифицират. Предвижда се разширяването на градската газоразпределителна мрежа да продължи и занапред. През 2008 година на територията на Попово ще бъдат изградени още около 2 километра газопроводи.

Занапред предстои газификацията на обществени сгради в някои селища от общината. В селата Светлен и Ломци на природен газ ще се отопляват сградите на училищата, а в с. Медовина ще се газифицира Дома за хора с увреждания. Предвижда се природният газ да “влезе” също в някои предприятия в с. Дриново и в селища от община Опака. Поради липса на изградена газопроводна мрежа на тяхната територия, природният газ ще се доставя до обектите в специални съдове под налягане.

Телефони за контакти в град Попово:

0608 / 43 874

0608 / 42 722

Адрес:

гр. Попово - 7800, ул. "Сергей Румянцев" - 1

АВАРИЕН ТЕЛЕФОН: 0800 11 211 (на цената на един градски разговор)

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИРМАТА ОТ НЕЙНИЯ САЙТ:

„ОВЕРГАЗ” ЕАД

placeholder