1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Местни избори 2023 - Заповеди, решения, обяви и съобщения

PDFПечатЕ-поща

 ТУК можете да се запознаете с разяснителната кампания за Местни избори на 29 октомври 2023 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

ПОКАНА за Провеждане на консултации за назначаване на съставите на ПСИК за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври  2023 г.

ЗАПОВЕД №З-23-705/03.10.2023 г. относно създаване на условия и улесняване на избиратели с увредено зрение и/или затруднения в придвижването да упражнят правото си на глас в изборите за избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

ЗАПОВЕД №З-23-695/28.09.2023 г. за разпределение платната за поставяне на агитационни материали /плакати, обръщения, реклами и др./ за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

ЗАПОВЕД №З-23-674/26.09.2023 г. за откриване на предизборната кампания за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II (секция №024 - гр.Попово) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II (секция №045 - с.Паламарца) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II (секция №014 - гр.Попово) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

ПОКАНА за провеждане на консултации за назначаване на съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври  2023 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (секции №023, 024 и 028) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

ЗАПОВЕД относно определяне на местата за обявяване на избирателните списъци

ЗАПОВЕД относно образуване на избирателни секции на територията на Община Попово, обл. Търговище

ДЕКЛАРАЦИЯ от лицата, предложени за членове на ОИК, в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

ПОКАНА за консултации за назначаване състава на Общинска избирателна комисия Попово  в изборите за Общински съветници и за кметове на 29 октомври  2023г.,  насрочени с Указ №146 от 31 юли 2023 г. на Президента на Република България, обн. в ДВ, бр.67 от 4.8.2023 г. - (публ. на 10.08.2023 г.)


16-ти септември /понеделник / 2019 година от 17.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – гр. Попово за участие в консултациите за състава на СИК
placeholder